A többség képernyőjén keresztül ... A romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági vélemények

Csurgó Bernadett – Rácz Andrea

Jelen tanulmány egy, a romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgáló kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be. A tanulmány alapját jelentő kutatás keretében a romákkal kapcsolatos lakossági attitűdöket mértük fel, a velük szemben megnyilvánuló vélekedéseket, előítéleteket, valamint azt, hogy a romák média-megjelenéséről hogyan vélekedik a lakosság. 

 Az országos reprezentatív felnőtt lakosságra vonatkozó attitűdfelmérés célja a lakossági vélemények feltárása volt a médiahatások és a romákkal kapcsolatos vélemények, magatartásmódok formálódása közötti összefüggések alakulásáról. A média-reprezentációval kapcsolatos lakossági attitűdökön túl a kérdőíves felmérés arra is választ ad, hogy mely média eszközöket tartják a leghatékonyabbnak a felnőtt lakosság tagjai, mely eszközök érik el szerintük leginkább a célt annak érdekében, hogy pozitív irányú vélemény- és magatartásformálódást lehessen elérni a romák társadalmi megítélését illetően.