Társadalmi-gazdasági folyamatok a Derecskei járás területén

Rácz Katalin – Szabó Szilárd

Hazánk számos határ menti térségében tapasztalhatjuk a társadalmi-gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulását, melyek a jövőbeni fejlődés ütemére, a településeken várható folyamatokra is hatással vannak. A határok, különösen az ország keleti részén, akár több alkalommal is megváltoztak, újra és újra megakasztva egy-egy térség fejlődését (Pénzes et al. 2011). A határok elszigetelhetik egymástól a településeket, így inkább gátolják fejlődést, mint a kapcsolatokat ösztönzik (Reichman, 1993). Számos esetben magának a határnak az átjárhatatlansága, a határátkelők hiánya, vagy távoli elhelyezkedése miatt a kapcsolatok nehezen tehetők újra funkcionális egységgé (Pénzes, 2012). 

Nemes Nagy (1996) kutatásai rámutatnak, hogy egyes határ menti térségek (beleértve a kelet-magyarországi határrégiókat) nemcsak földrajzi, hanem ökonómiai értelemben véve is periférikus területeknek számítanak. Tanulmányunkban a magyar-román határon elhelyezkedő Derecskei járásban zajló társadalmi-gazdasági folyamatokat vizsgáltuk a HURO projekt megvalósítása keretében, figyelembe véve a térség határ menti jellegét és azt, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar és román határ menti kapcsolatokban számos kedvező körülmény hatására sokat javult a helyzet, bár a statisztikai mutatók javulásához még hosszabb időre lesz szükség. Kutatásunk