Szerzőinknek

A BENYÚJTOTT KÉZIRATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT
FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Kérjük, hogy a kéziratokat az alábbi elvárások szerint szíveskedjenek benyújtani:

TERJEDELEM

 • a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 karakter szóközzel), a benyújtott kézirat terjedelme 25 000 és 60 000 karakter (szóközzel) közé eshet

ABSZTRAKTOK

 • az absztraktokat magyar és angol nyelven kérjük a tanulmány elején megjeleníteni. Terjedelmük külön-külön max. 1000-1200 karakter
 • A tanulmány angol absztraktja előtt kérjük feltüntetni az angol címet is.

KULCSSZAVAK

 • a kézirat magyar és angol nyelven is tartalmazzon 5-7 kulcsszót, melyet a magyar és az angol nyelvű absztraktok után kérünk feltüntetni

FORMÁZÁSI KÖVETELMÉNYEK

 • a kéziratot doc vagy docx formátumban kérjük benyújtani, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel
 • a szöveg egyszerűen formázott és jól áttekinthető szerkezetű legyen
 • a kézirat fő- és alcímsorai legyenek egyértelműek
 • a címek alárendeltségi viszonyai követhetők legyenek
 • a kézirat tartalmazzon „Bevezetés” fejezetet
 • a kézirat tartalmazzon „Összegzés” fejezetet

FELHASZNÁLT IRODALMAK, IRODALOMJEGYZÉK SZERKESZTÉSE

 • az irodalomjegyzékben kizárólag a szövegben felhasznált és ténylegesen hivatkozott művek szerepeljenek
 • az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön oldalon kezdve kérjük megjeleníteni, ’Irodalom’ címmel
 • az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetekben hivatkozott teljes publikációs listát
 • külföldi szerzők esetén, az abc-be sorolás szabályai szerint, elől a vezetéknevük és vesszővel elválasztva a keresztnevük szerepeljen
 • az irodalomjegyzékben feltüntetett művek az alábbi formátumban kerüljenek feltüntetésre:
  • Könyv: Szerző(k)(megjelenés éve): A mű címe. A kiadó neve, a kiadás helye
  • Folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe. In: A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma
  • Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány: A szerző(k) neve (megjelenés éve): A tanulmány címe. In: A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed, eds): A kötet címe. A kiadó neve, a kiadás helye
 • a hivatkozott irodalmak DOI számait is kérjük megadni az irodalomjegyzékben
 • magyar és külföldi szerzők esetén is, az abc-be sorolás szabályai szerint, elől a vezetéknevük és vesszővel elválasztva a keresztnevük (rövidített formában) szerepeljen. pl.: Szabó, T.; Barr, N.

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK

 • A táblázatok és az ábrák a szövegben szerepeljenek
 • Minden táblázat és ábra sorszámozott és címmel ellátott legyen 
 • A sorszámok és címek a táblázatok és ábrák fölött kerüljenek feltüntetésre
 • A táblázatok és ábrák alatt a forrás minden esetben kerüljön feltüntetésre a következő formában:
  • amennyiben saját szerkesztés: ’Forrás: saját szerkesztés’
  • amennyiben máshol publikált  táblázat vagy ábra átvétele, felhasználása történt: Forrás: Szerző(k) (évszám), az átvett táblázat vagy ábra oldalszáma
 • az ábrákat, diagramokat külön fájlként is csatolják, szerkeszthető változatban

LÁBJEGYZETEK

 • A főszöveghez csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a szövegtörzshöz fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket. Pusztán irodalmi hivatkozásokat a lábjegyzetek ne tartalmazzanak.
 • A lábjegyzeteket minden esetben arab sorszámmal kérjük sorszámozni

HIVATKOZÁSOK

 • Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek, elsősorban az alábbi formákban:
  • szó szerinti idézés esetén: a teljes idézett szövegrészt idézőjelbe szükséges tenni, az idézett szöveg után zárójelben szükséges feltüntetni a hivatkozott mű szerző(i)jének nevét, a kiadás évét, és a hivatkozott szövegrész oldalszámát. Pl. (Barr 2010: 125)
  • nem szó szerinti idézés esetén: a kézirat szövegében (mondat közben vagy a mondat végén) zárójelben kérjük feltüntetni a hivatkozott mű szerzőjé(i)nek  nevét és a kiadás évét. Pl. (Barr 2010)