szerzőink

Heltai Gyöngyi

tudományos munkatárs, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport

Tóth Eszter Zsófia

történész, társadalomkutató, levéltáros, Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa, ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Doktori Iskola oktatója

Baumann Tímea

doktorandusz, PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola, Kultúratudományi Doktori Program

M. Varga Benedek

egyetemi hallgató, történész, ELTE BTK

A. Gergely András

tudományos főmunkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

Balogh Péter

szociológus, egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszék

Oldalak