Szabó Szilárd

egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék