PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁSOK

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS - Természet, környezet és társadalom

A természettudományok és a társadalomtudományok által vizsgált tárgyterületek közötti máig tapasztalható és meglehetősen makacsul jelen levő határvonal sokáig akadályozta a társadalom és természeti környezet közötti bonyolult kapcsolatrendszer vizsgálatát. Ezt a falat többféleképpen próbálták már kutatók, filozófusok, aktivisták átgondolni vagy akár lebontani.

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS - Módszertani megújulás…?

Napjainkban egyre több szociológus számára nehéz válaszolni az empirikus kutatásának előkészítése során szükségszerűen felmerült kérdésre. A probléma már régen túllépett a kvantitatív-kvalitatív, deduktív-induktív, survey vagy interjú dichotómiáján. Ha a hazai szakirodalmat tekintjük, néhány konkrét módszert – elsősorban azok elméleti hátterét - bemutató/elemző tanulmánytól vagy felhasználó-centrikus „túlélőkészlettől” eltekintve kevés további (szélesebb körben) kitekintő, tágabb megközelítéssel találkozhatunk.