Külföldi önkéntesek egy kolozsvári civil szervezetnél

SILLÓ ÁGOTA

Magyarországhoz hasonlóan, Romániában is egyre nagyobb teret hódít az önkéntesség a fiatalok körében. Ez nem csak a helyi fiatalokra jellemző, hanem a külföldiekre is. Jelen tanulmányban azt vizsgálom, ha fiatalok vállalnak önkéntes munkát külföldön.

Romániára inkább az a jellemző, hogy a társadalom- és gazdaságkutatók azt a migrációs jelenséget vizsgálják, amikor az ország lakói egy bizonyos időintervallumra külföldön vállalnak munkát. Kevés hangsúlyt kapnak azok a kutatások, amelyek az országban tartózkodó külföldi állampolgárságú egyének helyzetét vizsgálják.

Kutatásom célcsoportja az European Voluntary Service (magyarul Európai Önkéntes Szolgálat, a továbbiakban EVS) program keretében önkéntes munkát végzők, akik besorolhatóak mind az önkéntesség, mind a munkamigráció, mind a bevándorlás kategóriákba.