Kovách Imre

szociológus, tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet