A bizonytalanság szociológiája

Szabó Ildikó köszöntőbeszéde

Tisztelt Konferencia! Tisztelt Dékán Úr! Kedves Kollégák!

Mint tudják, a Magyar Szociológiai Társaság a társadalomtudományok alapelveivel összhangban részt vesz a magyar társadalom alapkérdéseinek feltárásában és megvitatásában. Nem titkolt célunk, hogy rendezvényeinkkel, 25 szakosztályunk tevékenységével is felhívjuk a figyelmet az aktuális, megoldásra váró társadalmi jelenségekre és ezek kutatásának fontosságára. Ennek jegyében szervezzük az 1979-ben létrehozott, majd 1989-ben hivatalosan is bejegyzett MSZT éves konferenciáit. Társaságunk a szakmai értékeket képviselve törekszik arra, hogy hatást gyakoroljon a diszciplínát érintő tudománypolitikai döntésekre. Más kérdés, hogy a tudománypolitika ezt igénybe veszi-e vagy nem.