Könyvajánló

PAPP KRISZTINA
A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten
Szerk.: Rácz Andrea, Rubeus Egyesület, Budapest, 2015

A Rubeus Egyesület 2015-ben egy komplex módszertanra épülő kutatást készíttetett, azzal a céllal, hogy megvizsgálja a gyermekjóléti szolgálatok feladatellátását, értékelje a szolgáltatások megvalósulásának módját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásokban jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát. A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten című tanulmánykötet (Budapest: Rubeus Egyesület, 2015, szerk. Rácz Andrea) több vizsgálati eszközzel, rendkívül tárgyszerűen, hitelesen tárja fel a gyermekjóléti szolgálatok 2015-ben látható feladatellátási lehetőségeit, problémáit, a gyakorlatban kialakult rendszerszintű megoldásokat. A mű szerzői tanulmányaiban leírt megállapításai rendkívül objektíven, a rendszer higgadt vizsgálatával vonnak le következtetéseket, és rajzolják meg a szolgáltatás további fejlesztésének irányait. A tanulmánykötet a KSH 2013-as adatainak áttekintését követően a kutatás kvantitatív és kvalitatív szakaszában kapott eredményeket összegzi. Ezt követően bemutatják a gyermekjóléti szolgáltatás SWOT-analízisét, majd policy jellegű ajánlásokat ismertetnek.

Címkék: