IMPRESSZUM

A folyóirat minden negyedévben jelenik meg. 

KIADÓ:
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

FELELŐS KIADÓ:
Prof. Dr. Keményfi Róbert, dékán
kemenyfi.robert@arts.unideb.hu

SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY:
Dr. Czibere Ibolya
czibere.ibolya@arts.unideb.hu

OLVASÓSZERKESZTŐ:
Dr. Szekeres Melinda
szekeres.melinda@arts.unideb.hu

SZÉKHELY:
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

ELSŐ KIADÁS:
2012. január

ISSN:
2063-6415

WEBCÍM:
metszetek.unideb.hu

E-MAIL:
metszetek@arts.unideb.hu

TECHNIKAI MUNKATÁRSAK:
Juhászné Marosi Edit
edit.marosi@arts.unideb.hu

Béres Zsuzsa
zsuzsa.beres92@gmail.com

Fábián Márton
fabianmarton@infohelpdesk.hu