Így választott Budapest

Szabó Szilárd

Ignácz Károly: Budapest választ. Parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban 1920-1945
Napvilág Kiadó, h. n. 2013, 199 o.

Ignácz Károly történész, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa, akinek fő kutatási területe Magyarország, azon belül pedig különösen Budapest választástörténete 1920-tól napjainkig. Szerzője és szerkesztője az Önkormányzati választások Budapesten 1867-2010 (Napvilág Kiadó, Budapest, 2010) című tanulmánykötetnek. Jelen könyv a szerző ELTE Bölcsészettudományi Karán megvédett doktori értekezésén alapul. A kutatás a Politikatörténeti Intézet Budapest-történeti Műhelye Budapest Választási Adattára projekt keretében zajlott.