Heltai Gyöngyi

tudományos munkatárs, MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport