Szerkesztői előszó

A METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat 5. évfolyamának 2016. évi 4. tematikus számában széles értelemben a gyermekek és fiatalok társadalmi helyzetével, a gyermek- és ifjúságpolitika, jólét és védelem témakörével foglalkozunk hazai és nemzetközi perspektívában. A tematikus szám elméleti megalapozottságú, illetve kutatási eredményeket bemutató tanulmányokból áll.

A szerzők különböző perspektívából foglalkoznak a gyermekek és fiatalok helyzetével. A gyermekek és az ifjúság ügye egyfelől a társadalmi szolidaritás kifejeződése a családok támogatásán keresztül, másfelől a társadalmi önérdek megjelenítése, hogy a felnövekvő generáció tagjaira a jövőbe való befektetésként tekintünk-e.

A gyermekek vonatkozásában megkerülhetetlen annak a kérdésnek a körbejárása, hogy a késő modernitásban mit jelent általában a nevelés, milyen céljai vannak, milyen értékek köré rendezhető, milyen korlátai vannak, hogyan valósítható meg, hogy a nevelés a nevelt képességeihez igazodó legyen. A magyar fiatalok politikai részvételének változásait vizsgáló tanulmány például felhívja a figyelmet arra, hogy a demokráciából való kiábrándulás összefüggést mutat az iskolai és a családi szocializáció diszfunkcióival. Több tanulmány vonatkozásában is kiemelt vizsgálati színtér az iskola, mint demokratikus társadalmi alrendszer. Olvashatunk a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok továbbtanulási terveiről, esélyeiről, illetve a kortárs bántalmazás jelenségéről. A bántalmazással számos egyéni, családi, iskolai-kortárs, illetve társadalmi tényező mutat kapcsolatot, ezek is bemutatásra kerülnek. Fontos kérdés a gyermekbántalmazás, ezen belül pedig a családon belüli erőszak kérdésének vizsgálata is. A zárt intézetek lakóinak családképe is megerősíti, hogy milyen értékválsággal küzdünk makro- és mikroszinten.

A gyermekvédelem határán élő gyermekek vonatkozásában az egészségkárosító magatartások is bemutatásra kerülnek, illetve hogy milyen programokkal lehet elősegíteni a gyermekek egészséges körülmények közötti nevelkedését, milyen hatásai vannak az egészség- és készségfejlesztő programoknak.

A gyermekvédelem kapcsán feltérképezésre kerül, hogy az intézményes és nevelőszülői ellátás vonatkozásában hogyan történik a gyermeki szükségletek kielégítése, a rendszer hogyan szolgálja a gyermek legjobb érdekét, milyen diszfunkciók azonosíthatók rendszerszinten.

 

A tanulmányok policy jellegű rendszerfejlesztési irányokat jelölnek ki vagy olyan tudásokat közölnek, melyek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani munkában is hasznosíthatók, valamint a szociális munka eszközeit széles körben megjelenítő, a gyermekek és fiatalok egészséges felnőtté válásához hozzájáruló egyéni fejlesztések mellett közösségi szintű jó gyakorlatokat is megjelenítenek.