Derecske kulturális értékeinek szerepe a helyi közösség életében

BENE VIKTÓRIA

A fentebb idézett vers Tanka János egykori derecskei költőtől származik. Ezek a sorok költői eszközökkel a szűkebb környezet, a szülőföld jelentőségét mutatják meg, amely a tanulmány tárgyát képező kulturális örökség és a helyi közösség esetében is alapvető jelentőségű. 

Jelen tanulmányban egy rövid elméleti bevezető után Derecske település kulturális értékeit, a közösségi élet és a kultúra kapcsolatát mutatom be. Célom a helyi közösség és kultúra szervezőivel készített interjúk elemzése alapján olyan kategóriák felállítása, amelyek bemutatják, hogy a helyiek identitásában, közösségépítésben és hagyományaikban milyen tényezők töltenek be fontos szerepet.