A munkáslét és emlékezete Ózdon

Bihari Sára - Csernaburczky Zsófia – Dobos Mária – Farkas Attila – Kósa Rita Diána – Szeder Dóra Valéria

A ’80-as évek és a ’90-es évek eleje meghatározó időszak Magyarország társadalomtörténetében, mind gazdasági, politikai és társadalmi szempontból is. A rendszerváltás átmeneti időszaka olyan struktúraváltást hozott a gazdaságban, amely alapvetően átalakította a magyar ipart. A termelésszerkezet átalakulása egy hosszú folyamatként ment végbe, melynek jelei korábban is mutatkoztak, de csak a politikai rendszerváltás során kerültek nyíltan a felszínre. Ezt a folyamatot az Ózdi Kohászati Üzemek történetének erre az időszakra eső része kiválóan példázza.

Ózd  helyzetére vonatkoztatva  a  ’70-es  évek  még  a  gyár  virágzásának,  a fejlesztéseknek és termelés maximalizálásának az időszaka. A ’80-as években viszont már a termelés átszervezésének, a gyár hatékonyabb kihasználásának szükségessége vált nyilvánvalóvá,  azonban  ezek  a  törekvések  csak  részben,  vagy  egyáltalán  nem  voltak sikeresek. A gyárrészlegek leépítése és a termelés csökkenése, sorozatos létszám leépítésekkel járt együtt. A hosszú évtizedekig biztos megélhetést jelentő gyár leépülésének következtében munkanélkülivé vált emberek kilátástalan helyzetbe kerültek, ami rányomta a bélyegét a város társadalmára és külső megítélésére.
A  tanulmányunk  célja  éppen  ezért,  hogy  bemutassuk,  az  akkori  gyári  munkások hogyan élték meg ezt az időszakot. Erre a célra félig strukturált életútinterjúkat készítettünk az ózdi terepkutatásunk során 2010 és 2011 nyarán. Ebben a tanulmányban a 2010-es interjúkat használtuk fel, összesen 13 darab interjút dolgoztunk fel.
Tanulmányunkban egy rövid gyártörténeti áttekintést követően az interjúalanyok szemszögéből mutatjuk be a gyári munkát és a gyárbezárás megélését. Ezen belül kitérünk arra, hogyan zajlott a munka a gyárban, hogyan fizették meg a gyári munkásokat, akkoriban milyen színvonalon tudtak megélni a fizetésükből. Továbbá bemutatjuk azt is, milyen jelentősége volt a gyárnak Ózdon, hogyan viszonyultak a munkásléthez, a gyárhoz és Ózdhoz. Végül pedig az interjúalanyok személyes élményein keresztül szemléltetjük a gyárbezárás történetét.