A múlt jelene – a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körében

Szabó Andrea – Oross Dániel

Tanulmányunk nem elsődlegesen a Kádár-korszak negatív vagy éppen pozitív politikai szocializációs, politikai magatartásbéli vagy politikai attitüdinális következményeiről szól, hanem a Kádár-éra megítéléséről. Az azonban kétségtelen, hogy látens módon, közvetetten mégiscsak a tanulmány fő témája, hogy mit és hogyan adott át a kollektív emlékezet a Kádár-korszakról a fiataloknak, azaz a tanulmánynak a politikai szocializáció valós működése a témája.

A tanulmány alapvető hipotézise, hogy a rendszertranszformációt követően felnőtt fiatalok körében a Kádár-korszak „teljesítményének” megítélése több ponton eltér attól a képtől, amit Kádár-éráról a rendszertranszformáció politikai elitje kialakított. 

Vizsgálatunk homlokterében az a kérdés áll, milyen képet örökít tovább a Kádár-korszakról a magyar politikai szocializáció rendszertranszformációt követően kialakult új modellje? És hogyan hat ez a fiatalok múltról, kifejezetten a Kádár-korszakról alkotott véleményére, attitűdjeire? Létezik-e „nosztalgia” a vizsgált korosztályban, s ha igen, az mely kérdésekben érhető ez tetten?