Kiss Anita

szociálpolitikus, doktorandusz, Debreceni Egyetem HTDI Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program