Szerkesztői előszó (Mohácsi Márta)

A gazdasági fejlődés fontos tényezője a munkaerőpiaci környezet változása, amely befolyásolja az ország versenyképességét is. Ezt mutatja az is, hogy a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) 2017–2018-as jelentésében átalakította versenyképességi indexének módszertanát azért, hogy az országok jobban tudjanak kapcsolódni az ipar 4.0 technológiák alkalmazásához. Az új rangsorban hazánk a vizsgált 140 ország közül a 48. helyen áll, versenyképessége jobb lett, hiszen a 98 indikátor felében javult a teljesítménye. Az új kategóriák szerint már nem a munka hatékonyságán, hanem az innováción és a kifinomultságon (innovation and sophistication) van a hangsúly.

A munkaerőpiaci kérdésekkel foglalkozó tematikus szám napjaink aktuális témái közül emel ki néhányat. Az első tanulmány a munkaerőhiány néhány kérdéskörével foglalkozik Magyarország egyik legfejlettebb régiójában. Az átfogó empirikus vizsgálat ágazatonként tárja fel a hiányszakmákat és a munkaerőhiány kezelését elősegítő eszközöket.

A következő írás a gazdasági szakon tanuló hallgatók munkaerőpiaci elvárásait vizsgálja empirikus összefüggésben. A tanulmány szerzői a francia 9M modell tényezőit figyelembe véve értelmezik a leendő munkavállalók motivációs háttértényezőit.

A tematikus szám következő tanulmánya a gazdaságtudományi szakokon tanuló egyetemi hallgatók karrierterveit mutatja be, a karrierjüket elősegítő kompetenciák empirikus vizsgálatával. A munkaerőpiaci érvényesülés speciális területeivel, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód jogi kérdéseivel foglalkozik a következő írás. Az utolsó tanulmány arra keresi a választ, hogy milyen lehetőségek és kihívások előtt állnak a kolozsvári felsőoktatás IT képzéseiben tanuló magyar nemzetiségű hallgatók a heterogén összetételű helyi informatikai munkaerőpiacon. A tematikus szám Hozzászólások rovatában egy nemzetközi konferencián elhangzottakhoz fűzött megjegyzések olvashatók a rugalmas foglalkoztatással összefüggésben.

A munkaerőpiaci szám az „innováció és kifinomultság” szintjén mutat be kutatásokat és elemzéseket, ezzel kapcsolódva a versenyképesség új kategóriájához.