Rácz Andrea

Central European Innovative Practices Supporting Active Ageing

ILDIKÓ BIHARI – IBOLYA CZIBERE – JUDIT CSOBA – NOÉMI KEREKES – ANDREA RÁCZ

ABSTRACT

The study presents through international examples of how the security and quality of life of elderly and disabled people can be enhanced. 12 partners in eight Central European countries carried out pilot activities within the framework of the HELPS project. The aim of this international project is to contribute to the decrease of the social exclusion of elderly, and to elaborate practises through which seniors would not be constraint to institutional care, and can live in their homes on a longer term. The study presents the outcomes of these pilots and the ensuing primary experiences. The presented innovative solutions offer possibilities in various fields (housing, services, career, practises, information of relatives) for the home care of elderly and people living with disabilities. Prior to the elaboration and put into practice of the development ideas and plans, the partners evaluated the health care system and related services offered to elderly and disabled people in their homeland. The analyses revealed those shortage areas, where further developments would increase the possibility to keep and care for the target group in their homes.

KEYWORDS: elderly people in the society, active ageing, innovations in care for elderly, home care, social services for elderly

Vigyázat! Emberek! - Szociális és gyermekvédelmi szakemberek szakmaképének vizsgálata

PAPP ESZTER – RÁCZ ANDREA

Tanulmányunk provokatívnak szánt főcímét a WARNING típusú, veszélyre figyelmeztető táblák ihlették. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy nem célunk a szociális és gyermekvédelmi szakemberek munkájának meg- és elítélése, ugyanakkor szeretnénk kvalitatív módszertanra épülő kutatásunkkal hozzájárulni a szakma megújításához, és az elmúlt években a szakma válságáról folytatott párbeszéd folytatásához, valamint annak új szempontok mentén való tematizálásához. Kutatásunk2 húsz szociális és gyermekvédelmi szakemberrel készült félig-strukturált interjú elemzésére épül. A segítők szándékunk szerint meglehetősen különböző területről érkeztek (családsegítő, gyermekjólét, támogató szolgálat, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, családok átmeneti otthona, civil szervezet szociálpolitikusa, iskolai szociális munkás, hajléktalan ellátásban szociális asszisztens, mediátor, tréner), többségük alkalmazott, néhányan vezetői, szakmai vezetői beosztásúak.

Comparative Analyses on Youth Care in Hungary and Serbia

ANITA BURGUND – ANDREA RÁCZ

Last two decades there has been an increase in research area about youth leaving care. Until last decade of XX Century there has only been research on small scale samples describing needs and life of youth leaving care. After 1990 research which used different research technique and design start to appear in analyzes of the process of youth leaving care. This article provides a comparative overview of policies and practices regarding the transition from youth to independence and perceived differences in defining concepts, laws and outcomes of alternative care in Serbia and Hungary. In general, studies have shown that young people leaving alternative care face the risk of social exclusion and marginalization and a lack of political action directed at them as vulnerable group. Youth on care belong to unprivileged group because there is a high probability that they will become beneficiaries of the social protection system, become socially excluded but also dependent on social welfare services as adults.

Child protection models for mainstreaming child’s rights

Andrea Rácz

Thinking about and dealing with children, it is extremely important to ensure they get everything that is needed to unfold their skills and potential talents. The professionals working with children have to trust them and children living on the border of child protection, or those living in public care have to be supported in a way that their needs – special and unique – are taken into consideration just the same as if they lived with their families. The recognition of the family’s role in children’s life is inevitable; in care provision, it means the necessity to move towards an integrated, family-community based system of provision, which is capable of ensuring effective service packs for the primary and secondary target group of child protection, adjusting to the dual function of child protection. “Child protection is a social institution that was created to support another social institution, the family, in order to help the family in its tasks related to the child’ development and social inclusion, and if it is necessary, to take over the responsibility for the child from the family which is unable to ensure it.” (Domszky 2011: 3-4). First, the study presents Fox Harding’s typology about the system logics of services for children. Then, we deal with the need of strengthening the rights of children in care and illustrate it by two examples: 1) FICE: tender for good practices in child protection and 2) the Children’s Parliament 2014 which had the theme of social integration.

Experiences of service and care planning in the child protection system

Andrea Gyarmati – Andrea Rácz

Basically, the personal needs of the children determine what kinds of services are needed and how these services can provide adequate answers to the child’s problems. As for the local operation, it is based on less established professional principles; the service planning and provision has an ad hoc nature and there is no conscious planning in the child protection. It is also unknown exactly how the needs of the service recipient determine the type of the services that they are accessed to. However it is well known that indentifying different children target groups, and then determining adequate answers in these cases are the only effective way to reduce the extremely high rate of primary and secondary errors in social policy which is currently presenting in the domestic system.

In the case of child protection system it includes how professionally established the proposal for the placement is; whether the utilization of the child protection service is the adequate answer to the children’s need or the children get removed from the family only because there is not available service locally which can meet their specific needs.

A korporált szülői szerepvállalás

Rácz Andrea

A Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén egy gyermekvédelmi témájú kutatás készül az Egyetem finanszírozásában 2013. július 1. és 2014. június 30. között. (nyilvántartási szám: RH/885/2013). A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerre épül és azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy Jó szülő-e az állam? Célja annak vizsgálata, hogy a gyermekvédelem rendszerében nyújtott ellátások és szolgáltatások hogyan szolgálják a gyermekek érdekét, milyen működési mechanizmusok határozzák meg a gyermekek szükségletkielégítését. A szakmai munkát a FICE Magyarországi Egyesülete segíti. A kutatás első fázisaként a nemzetközi irodalmakat dolgoztuk fel a témában, hogy az állam szülői szerepvállalása (corporate parenting) terminust értelmezni tudjuk a gyakorlati működés során is. 
Jelen beszámoló keretében néhány, a témában publikált tanulmány alapján foglalkozunk a korporált szülőséggel, valamint a végső elhelyezés fontosságával.

Oldalak