Pap Milán

PAP MILÁN

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóközpont;
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

Neo-hobbesiánus demokrácia

PAP MILÁN

Az itt következő írás olyan szempontok szerint vizsgálja a demokrácia működését, amely igyekszik tudomásul venni egyrészről a racionalista elméletek megvalósíthatósága, másrészről az emberi szociabilitás korlátait. A politikai realizmus egy olyan demokráciaértelmezését kívánom nyújtani, amely a politika alapvető kondíciójaként fogja fel az érdek- és értékütközéseket különböző társadalmi csoportok között, illetve e csoportok között kimunkálható kompromisszumot, mint elsődleges politikai célt határozza meg. Tehát, éppen azokat a hangsúlyozottan politikai eszközöket próbálom a figyelem középpontjába emelni és a létező demokrácia működését magyarázó elméletként felmutatni, amelyek esetlegesnek hatnak egy filozófiailag megalapozott kortárs demokráciaelmélet számára.