Doktorandusz

The Controversy Surrounding the Intercountry Adoption

FANNI MURÁNYI

The purpose of this article is to identify characteristics of the legal framework of intercountry adoption. This study is specifically concerned with the international and Hungarian legislation. In the first part, the international conventions and the Hungarian rules are presented. These show that a considerable progress has been made in the last century in law-making. A short statistical analysis illustrates the role of Hungary in intercountry adoption. The final section considers possible risks and abuses in the process: exploitation, family tracing, loss of cultural heritage, over-representation Roma children, debate over closed or open adoption and adoption agencies. On the basis of the results of this study, it can be concluded that the intercountry adoption gives rise to a great debate and serious cause for complaining about abuses which weaken the children’s rights. This dissertation hopes to offer a comprehensive view on the advantages and challenges of intercountry adoption.

Egy mélytengeri hal szárazon

BARTHA ÁKOS

Sértő Kálmán (1910–1941) alighanem a legellentmondásosabb tagja a magyar népi mozgalomhoz valamilyen módon kötődő írópanteonnak. Életének három évtizede alatt baranyai szegénylegényből először a fővárosi bulvárlapok állandó munkatársává, ünnepelt budapesti „celebbé”1 avanzsált (Hatvany Lajos pártfogoltjaként), miközben a Szabadságban is publikálva, a Nemzeti Radikális Párt tagjaként Féja Géza és Bajcsy-Zsilinszky Endre köréhez tartozott, majd a harmincas évek végén „köpönyeget fordítva” a Nyilaskeresztes Párt házi költőjeként fejezte be kalandos földi pályafutását. Az egyedi életút ellenére – vagy éppen ezért – Sértő sohasem számított a jól kutatott népi írók, költők közé.

A szegények adója

BÁNFALVI GYŐZŐ

Az általános forgalmi adó a forgalmi adók egyik típusa. A modern társadalmakban az állami jövedelmek egyik legjelentősebb forrása, a gazdasági társaságok eredményük után megfizetett társasági adó, és a magánszemélyek jövedelemadója mellett. Az áfa esetében az adó alanyai a kereskedelmi tevékenységet és szolgáltatást végző gazdasági társaságok, de az adót minden esetben a végfogyasztó fizeti meg. Az áfakulcsok a költségvetési bevételek képzésén túl alkalmas és hatékony eszközei a piaci, fogyasztási és társadalompolitikai folyamatok szabályozásának. A kedvezményezett áfakulcsba tartozó termékek és szolgáltatások listája tükrözi egy kormány gazdaságpolitikáját. Általában ebben a szegmensben találhatók azok az áruk, tevékenységek, szolgáltatások, melyek fogyasztását a kormányzat támogatja, mindenki számára elérhetővé kívánja tenni (pl. alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási energiahordozók, könyvek stb.).

Politainment: a szórakoztató média és a politika összefüggéseinek vizsgálata – nemzetközi szakirodalmi kitekintés

SZOMBATI ORSOLYA

A tanulmány megírására komoly kérdések motiváltak, hogy mi késztet arra egyes politikusokat, hogy a bulvármédiában szerepeljenek? A politika mediatizációja vajon milyen hatással van a politikai kommunikáció egészére? Társadalmi nyilvánosság szempontjából mennyire jó vagy rossz a tabloidizáció folyamata?

A romániai magyar szociológia a második világháború után

SZÉKEDI LEVENTE

Erdély Romániához csatolása a kisebbségi helyzetbe került magyarság csoportjaiban változatos adaptációs stratégiákat szült. A társadalomkutatás fejlődése szempontjából különösen fontos, hogy a fiatal értelmiségi körökben egyre inkább felvállalt transzszilvanizmushoz szervesen kapcsolódhatott az elkötelezett erdélyi magyar szociográfia-szociológia célrendszere. A multikulturális és történelmi erdélyiség sajátos értékeit erőteljesen hangsúlyozó szellemi konstrukciók önmagukban nem adhattak választ a kisebbségi magyarság súlyos, konkrét beavatkozást szükségeltető problémáira. A közigazgatásban és a városi szférában teret vesztett magyarság vezető elitje is megfogyatkozott, fontos gazdasági, politikai és kulturális pozíciók kerültek ki a korábban domináns etnikai csoport ellenőrzése alól. Ebben a kontextusban a fiatal erdélyi magyar értelmiségiek az utánpótlást a vidéki társadalomban látták, a faluközösségek védelme, fejlesztése és megerősítése jelentette számukra a jövő zálogát.

Egyetemista fiatalok önkéntessége

SILLÓ ÁGOTA

Az önkéntesség egy nagyon régi tevékenység vagy munka, amelynek jelentősége és története eltérő a világ különböző országaiban. Ahogyan az önkéntesség története és annak alakulása eltérést mutat, úgy az ezzel kapcsolatos kutatások is különböznek úgy mennyiségileg, mint tartalmilag. Ezzel a megállapítással utalok a gazdaságilag fejlettebb társadalmakban (Nyugat- Európa, Amerika, Kanada, Ausztrália) zajló önkéntességi tendenciákra és a kelet-közép-európai társadalmakra. Amíg a nemzetközi szakirodalomban számos tanulmányt találunk az önkéntességgel kapcsolatosan, amelyek több évre nyúlnak vissza, addig a kelet-közép-európai országokban, mint Magyarországon és Romániában, kevesebb kutatás készült, amelyek többnyire 2010 és az azt követő években valósultak meg. Azt is megállapíthatjuk, hogy Románia Magyarországhoz képest hátrányosabb helyzetben van az önkéntesség törvényes kereteinek kidolgozásában, kutatásában.

Oldalak