Czibere Ibolya

Women in poverty during the socialist era in Hungary

Ibolya Czibere

A typical feature of the early socialist sources demonstrating the pauperdom of the agrarian and industrial Hungarian society before 1945 is that though they proved to be really thorough and can be utilized well even today, most of them were written as a form of political propaganda highlighting the peculiarities of the capitalist suppression before 1945 while ignoring the survival of poverty into the times following 1945. Considering these sources it may seem that the political and economic transition after 1949 at once solved the uncertainties of social deprivation, however they suppressed the facts that the governments in the period following the World War II could not manage the excessive poverty developed between 1900 and 1945. 

Czibere Ibolya

szociológus, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

senior lecturer, Institute of Political Science and Sociology, Department of Sociology and Social Policy, University of Debrecen

Women in urban poverty in Hungary. Maids and working women in the labour market before 1945

Ibolya Czibere 

The economic and social transition caused by the industrial revolution at the end of the 19th century has brought about several changes in Hungary. The development of infrastructure and transportation enabled women to access new job opportunities, to abandon traditional communities and to try new ways of living.

In Hungary, keeping maids continued to be a social custom and even between the two world wars affected a large number of people.

Elitértékek és elittudat

Nemek szerinti jellemzők a magyarországi elitek körében

Czibere Ibolya

Az elitszociológia egyik kiemelt fontosságú kérdése a legfelső osztály homogenitásának és heterogenitásának vizsgálata. Ezek elemzése nem csupán a személyes képességekre, a hatalmi viszonyokra és a pozicionális-strukturális orientációkra irányulóan történhet, hanem a nemek közötti eltérő jelentéstartalmak figyelembevételével is. Jelen tanulmány e szempontok alapján, elsősorban az elithez tartozó nők társadalmi értékeiről és az állami szerepvállalásról vallott nézeteik és meggyőződéseik jellemzőit vizsgálja és mutatja be. Elemzésünk elsősorban leíró jellegű, melyben az eredmények bemutatása egy, az elitek körében 2009-ben végzett adatfelvétel 1365 fős mintájának felhasználásával történik. A kutatás vezetője Kovách Imre (MTA PTI) volt.

Oldalak