Berényi Zoltán

A jól-lét fogalmának értelmezése az európai szakirodalomban (2009–2014)

SZÁNTÓ ZSUZSA – SUSÁNSZKY ÉVA – BERÉNYI ZOLTÁN – SIPOS FLÓRIÁN – MURÁNYI ISTVÁN

ABSZTRAKT

A jól-lét olyan, széles körben használt fogalom, melyben az életminőség különböző dimenziói testesülnek meg. A tanulmány a fogalom európai szakirodalomban történő meghatározásának és használatának felmérése érdekében végzett szisztematikus vizsgálat eredményeit mutatja be. Munkánk alapját az Európai Unió „Measuring Youth Well-Being (MyWeB)” kutatásában résztvevő tizenegy ország kutatóinak közös erőfeszítéseként előállt ismeretek képezték. Egy jövőbeli európai ifjúság-kutatási program elősegítése és előkészítése érdekében kutatásunk résztvevői összegyűjtötték a fiatalok jól-létével kapcsolatos angol nyelven, illetve saját országaik nyelvén 2009–2014 között megjelent tanulmányokat. Azok a munkák kerültek be az általunk megvizsgált anyagok közé, melyek megfeleltek a következő kritériumoknak: a tanulmány a kutatásunkban résztvevő partnerországban végzett kutatás alapján készült, célcsoportjának típusa és kora megfelelt a kívánalmaknak (nem esett a népesség valamilyen szempontból különlegesnek számító kategóriájába és a 10–25 éves korcsoportot ölelte fel), a tanulmány teljes szövege elérhető volt, s megfelelő módszertani alapossággal készült. Az egymást követő, három szakaszban végrehajtott szűrések után 95 db tanulmány maradt, melyet tovább elemeztünk. A jól-lét fogalom vizsgálatának eredményeként kiderült, hogy a koncepció felépítésében hat terület, s az ehhez kapcsolódó indikátorok vesznek részt. Azt találtuk, hogy a jól-lét elsődlegesen pszichológiai jellegű, erőteljesen kognitív, egészséggel kapcsolatos, magatartásbeli és szociális oldalakkal bíró koncepció. Tanulmányunk végkövetkeztetése, hogy a jól-léttel kapcsolatos kutatások során a jelenleginél több figyelmet kellene fordítani a koncepció szociális oldalának, kommunikációs aspektusainak, az intézményi környezetének és az információs társadalomba való illesztettségének vizsgálatára.

KULCSSZAVAK: jól-lét, gyermekek, ifjúság, áttekintés, Európa

A MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) nemzetközi kutatási program második magyar nyelvű szakpolitikai tájékoztatója

BERÉNYI ZOLTÁN

A MYPLACE (www.fp7-myplace) 7,9 millió euró költségvetésű, az Európai Közösségek által támogatott projekt, mely 2011 júniusa és 2015 májusa közötti időszakban futott. A kutatás 14 európai országban a fiatalok civil, politikai és társadalmi részvételét vizsgálta. Ezen belül különösen azt kívánta feltárni, hogy e részvételt hogyan alakítják az európai totalitarianizmus és populizmus múltbeli, jelenbeli és jövőbeli árnyai.

Seeking Diamond, But Finding Moissanite: A Case Study On Democratic Political Culture In Contemporary Hungary

Zoltán Berényi

Although since 1990 the indispensable institutional requirements of democracy have been in place in Hungary, studies revealed that Hungarian society in the past 25 years failed to gain sufficiently strong attachment to the norms and values a well functioning democracy requires. Other studies also indicated that these signs, indicating serious shortcomings in democratic political socialization are especially evident in the young generation. In looking for an explanation of this troubling phenomenon political scientists theorised that the low adherence to these values could be the consequence of citizens' low level of activity in voluntary organizations. Could active participation in a voluntary organization reduce the deficits in democratic political socialization?

In order to answer this question, this paper set out to examine to what extent the shortcomings of democratic political socialization could be detected among members of a student association (‘Depolit’) at the University of Debrecen, Hungary.

Berényi Zoltán

politológus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

associate professor, Institute of Political Science and Sociology, Department of Political Science, University of Debrecen

Fenntartható fejlődés és szabadság

Berényi Zoltán

 

... „Ha a szavakat nem használjuk helyesen, akkor nem azt mondjuk, amit szándékunk szerint közölni szeretnénk. Ha nem azt mondjuk, amit szándékunk szerint közölni szeretnénk, az elvégzendő elvégzetlen marad. S ha ez történik, erkölcs és művészet romlásnak indul; az igazság eltűnik. S amikor az igazság eltűnik, az embereken ... zavarodott tehetetlenség lesz úrrá ... emiatt tehát nem használhatjuk helytelenül a szavakat. Ez mindennél fontosabb”.
Confucius: Analects, Book XIII, Chapter 3, verses 4-7,

Konfuciusz fenti gondolatait a társadalmi harmónia megőrzése érdekében ajánlotta saját kora döntéshozóinak figyelmébe. S habár azóta közel 2500 év telt el, mégis, meggyőződésem, hogy fenti mondatai ma ugyanúgy megszívlelendők, mint amikor annak idején tanítványai lejegyezték a mester szavait.