2017/1 szerzők

Nagy Levente

politológus, főiskolai docens, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

Zámbó Gabriella

szociálpolitika MA szakos hallgató , Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet

P. Farkas Ilona

doktorandusz, Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Magyarország története a reformkor végétől napjainkig doktori program

Miklósi Márta

egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék

Lipcsei László Péter

doktorandusz, Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia és társadalompolitika doktori program

Kiss Sándor

földrajz-angol szakos tanár

Oldalak