2016/1 szerzők

Takács Izolda

Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola
Szociológia és társadalompolitika doktori program

SZÖLLŐSI GÁBOR

szociálpolitikus, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

SZÁNTÓ ZSUZSA

egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

SUSÁNSZKY ÉVA

egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Rácz Andrea

szociológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék

KEREKES NOÉMI

egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Oldalak