2014/2 szerzők

Szikszai Zita

MTA Atommag Kutató Intézete, Debrecen

Szabó Júlia

doktorandusz, ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola

Slachta Krisztina

történész, egyetemi tanársegéd, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék

Rőfi Mónika

művelődési és felnőttképzési menedzser, PhD, főtitkárhelyettes, Debreceni Egyetem

Rády Eszter

doktorandusz, Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program

Pári András

szociológus, jogász, tanácsos, KSH Tájékoztatási Főosztály

Oldalak