2012/4 és 2013/1 szerzők

Valuch Tibor

történész, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, MTA TK Politikatudományi Intézet

Rácz Andrea

szociológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék

Krémer Balázs

szociológus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

associate professor, Institute of Political Science and Sociology, Department of Sociology and Social Policy, University of Debrecen

Márton Sándor

matematikus, tudományos segédmunkatárs, DE BTK Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Szabó Szilárd

egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék

Nagy Péter

doktorandusz, Eszterházy Károly Főiskola, Történettudományi Doktori Iskola, Eger

Oldalak