A fiatalkorú bűnözés értelmezése a klasszikus kriminológiai modellekben

FEKETE OLÍVIA

A tanulmány célja, hogy áttekintse a fiatalkorú bűnözés és deviáns fejlődés hogyan értelmezhető a klasszikus kriminológiai modellek szerint. Tárgyalja a klasszikus, racionális döntési modelleket, a szociális dezorganizáció modelleket, a kényszer elméleteket, a címkézés elméleteket, a szociális tanuláselméleti modelleket, a kontroll modelleket és a kritikai modelleket. Elemzi, hogy a serdülők fejlődése szempontjából melyek azok a tényezők, amelyek a deviancia kialakulását valószínűsíthetik. A racionális, haszonmaximalizáló döntésen túl, a lakókörnyezet és a családi értékrendszer, a státusz depriváció és a státusz frusztráció, a társadalmi címkézés, a modellek és társas megerősítések, a társadalmi és önkontroll hiánya, valamint a társadalmi csoporttal való erős identifikáció, a csoport hatalmi pozíciójának erősítése jelennek meg a deviáns fejlődés markereiként.