2022

Közösségi reziliencia és segítségnyújtás – a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak hosszú távú vizsgálata példáján
The effect of Covid-19 epidemic on the industry of a Sub-Saharan Country: a perspective on sports industry in Nigeria
„Nem látod, hogy bajban vagyunk?” – A környezetvédelemmel kapcsolatos ignorancia megjelenése a vizuális figyelmi folyamatokban, és néhány lehetséges magyarázat
Egyetemi hallgatók környezettudatossága a materializmus, az élettel való elégedettség, a politikai, illetve a pandémiával kapcsolatos nézeteik függvényében
A leglátogatottabb európai országok tengerpartjainak érintettsége a túlzott mértékű turizmussal
A „Zöld finanszírozáson” túl – A tőkepiac fenntarthatósági vonatkozásai
Fenntarthatóságra nevelés az oktatásban
Az önkéntesség karrierépítő szerepe a felsőoktatásban
Hogyan változott a hazai egyetemisták drogfogyasztása a Covid idején?
Önmagába záródó gyermekvédelem – a nyitás lehetséges útjai
A 2011-es választási reform kihatásai a magyar választási eredményekre I.
Gondolatok az ellenőrzés társadalma kapcsán – Lábjegyzetek Deleuze és Guattari gépéhez
Magasztos emlék, személyessé vált városrész, múlandó családtörténetek
Az általánosított bizalom kérdőíves mérésének egyes megbízhatósági és érvényességi kérdései a magyarországi adatfelvételek tükrében
Belátás-irányok a roma jazz kutatása felé
Részvételi kutatás szociális kérdésekről: gyakorlati tapasztalatok a hajléktalanság területéről
Társadalmi rétegek polarizálódása és heterogénebbé válása, a „nagyszerkezet” beállásával
A 2011-es választási reform kihatása az országgyűlési választásokra II.
Az Európai Parlament pártrendszere 2004–2019 között
A tudományfilozófiai elméletek és az értékkutatások kapcsolata
A családon belüli döntés- és munkamegosztás alakulása a hetelő családok körében
A rendszerváltozás szociológiai és szociálpszichológiai kontextusa Magyarországon, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyére
The Civis and the In-migrants
Folyamatfilozófia, folyamatban
Demokratizációs remények és aggályok
Szociálpolitikai modellváltás Magyarországon a 2010 utáni kormányzás tükrében
Ha munkásszálló – legyen jó
Burnout syndrome among health care workers in Hungary – a literature review
Oktatási módszerek az általános iskolások körében, a Covid-19 járvány idején
Az iskola életébe való szülői bevonódás akadályai egy székelyföldi rurális település mintáján
A szülői kontroll formái a posztadoleszcens fiatalok életében
Politikai fejlődés: mi, miért, hogyan?
Társadalmi sérülékenység és társas támogatás katasztrófa sújtotta magyarországi településeken
A sikeresség hatása a baráti körre és a családi kapcsolatokra
A rejtett tanterv szerepe a nemek szerinti horizontális szegregáció kialakulásában, egy pedagógusokkal végzett interjús kutatás tükrében
Utópia és társadalomtudomány – Értelmezés a Fahrenheit 451 című könyv nyomán
A családszociológia sokszínűsége