2020

Preferált vezetési stílus, vezetői és vállalkozói hajlandóság az egyetemi hallgatók körében
Vezetői kihívások a virtuális környezetben. A technológiai lehetőségek és a vezetési gyakorlatok együttes fejlesztésének szükségessége
A globális karriermenedzsment funkciói
Akadályok a nők karrierjének útjában – a szervezetek útvesztői
Egy új korszak határán. Mit tartogat a jövő a szakmák világában?
Qualitative methods in HRM research: they can offer more than an escape route from statistics
A fővárosi roma szegény családok kapcsolathatárai
A művi abortusz reprezentációja a magyar online médiában
Struktúra és communitas. Szubkulturális problémamegoldó tudás egy alternatív gimnáziumban
Testmagasság és kogníció a munkában
Gyermekes családok és a velük dolgozó szociális szakemberek percepciója a családok jól-létét, társadalmi mobilitását előmozdító szolgáltatásokról
A család- és gyermekjóléti szolgálatok szerepe a társadalmi mobilitás elősegítésében – a munkatársak nézőpontjából
Szolidaritási paradoxonok hálójában – a segítségnyújtás morális ellentmondásaitól az ellátórendszerek diszfunkciójáig
Cigányok/romák pasztorációja
Politika és média – A magyar médiahálózat szerkezete 2018 őszén
A „Harari-jelenség” – töprengések a tudományos sikerről és a teljesítményről
Interjú Béres Csabával
Foucault, még Foucault után
Mindent az alapjövedelemről?
Az elmélet és a gyakorlat találkozása
„Úristen! Úton vannak a lengyelek”: Egy morális pánik narratívája
Thomas Hobbes és a természeti állapot dilemmái I.
Hat-e a korrupció a választókra? – egy bayes-i ökonometriai elemzés
Erdélyi magyar fiatalok a társadalmi struktúrában
A szociális munka és a természeti környezet találkozási pontjai
Egy gyermekcsoport szerepe a családsegítésben részesülő családokban nevelkedő hátrányos helyzetű gyermekek körében 1995–2005 között
Zenés előhang, avagy jelentések jelentősége
Elavult a beszélgetés?
Demokrácia rózsaszín szemüveg nélkül
A halál nyomai
Thomas Hobbes és a természeti állapot dilemmái II.
Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői
Informalitás: egymás eszköziesítésének kultúrája
Start-up stúdió: üzleti modell innováció
„Társadalmunkban a sikert a nyilvánosság iktatja törvénybe”, avagy a vidéki színésznő siker- és karriermodellje
Hol van az igazság? – Görögkatolikus egyházi fenntartású középiskolás fiatalok igazságossággal kapcsolatos értékei
A közigazgatás reformirányzatai Közép-Kelet-Európában
Integrációs mechanizmusok
Mobilitás és integráció
Eke, ásó, kapa és nagyharang, avagy tanulmány a nemi szerepek eredetéről