2018

Adalékok a kárpátaljai magyarok társadalmi problémáinak megértéséhez
A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására
A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával
A felvidéki és kárpátaljai falusi turizmus összehasonlító jellemzése
Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe
A kárpátaljai magyar kisebbség nyelvmegtartásáról és gazdasági életképességéről a nyelvi tájkép tükrében
A szimbolikus tér átalakulása az Euromajdan után: Kijev és Kárpátalja összehasonlítása
Az oktatási rendszer kulcsszereplői: pedagógusok Kárpátalján az ukrán válság éveiben
Ki veszett oda a Titanic katasztrófájában?, avagy a társadalmi norma fontossága
Az iskolán túl…
Muravidék létrehozása és társadalmi jellemzői
A falvakban élő gyermekes háztartások helyzete Kárpátalján
Interpersonal relationships in Hungary – an overview
Időszemlélet és politikatudomány
A cigány kártya
How do the Spanish families face to crisis?
A rabszolga-kereskedelem és a bizalom
Bevezető gondolatok a Szabó Ildikóra emlékező írásokhoz
A demokratikus politikai szocializáció
„Én már ovis koromban részt vettem az ellenzéki mozgalomban”
„Az igazság, az igazság érvényesülése, az igazság képviselete foglalkoztatott…”
Ahogy teltek az évek
Búcsú
Politikai szocializáció serdülőkorban
A nacionalizmus alakváltozása Magyarországon és Oroszországban 1995 és 2013 között
A szabadidő mintázatai a középiskolákban
A felsőoktatási kollégiumok változó világa: Közösségfejlesztés, avagy a PPP konstrukciókhoz igazodó üzemeltetés
Társadalomtudományi területen végzett hallgatók munkaerőpiaci életútjának hasonlóságai és eltérései
A felsőoktatási hallgatók civil aktivitása és a lemorzsolódási esélyük összefüggései
A bizonytalanság szociológiája
Közösségkép – másképp
Részletek Szabó Ildikó nagydoktori dolgozatának téziseiből, opponensi véleményeiből és a válaszából
Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív önmeghatározások politikai befolyásolása Magyarországon 1867–2006
Opponensi vélemény Szabó Ildikó Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív identitások befolyásolása Magyarországon 1867–2006 c. akadémiai doktori értekezéséről
Opponensi vélemény Szabó Ildikó MTA doktori disszertációjáról
Szabó Ildikó Erzsébet: Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív identitások befolyásolása Magyarországon 1867-2006
Válasz a bírálatokra
Szerkesztői előszó (Mohácsi Márta)
A munkaerőhiány néhány kérdése a közép-magyarországi régióban – empirikus vizsgálat alapján
A 9M modell motivációs vizsgálata egy vidéki egyetem gazdasági szakos hallgatóinak körében
Karriertervezés és kompetenciák vizsgálata egyetemisták körében
Egyenlő esélyekkel a munka világában? Esélyegyenlőség és jogvédelem a munkaerőpiacon
Átmenet a kolozsvári felsőoktatásból az IT szektorba
Flexibility in the labour market A stepping stone or a dead end for worker social security?
Czech Interwar Photography between Art, Society and Politics
Drawn Commuters – Caricature as a visual historical resource
Revisiting enterprise politics in the interwar Hungary: The case of The Rimamurány–Salgótarján Iron Works Co.
“to work only precisely, nicely…” The brigade logs, as sources of the research of the working class of the Hungarian large-scale industry in the second half of 20th century
Politikai döntések a gyorsuló időben
Időszemlélet és politikatudomány II.

Oldalak