2017

Szerkesztői előszó
Adalékok a népszavazás intézményének 2013 utáni hazai szabályozásához
Választási rendszerek Kelet-Közép-Európában
Debunking Myths about the American Presidential Elections of 2016 and Failures in the Social Sciences
A diskurzus elfojtása
A többségi döntésről
A késő modernitás globalizációelmélete és a kockázattársadalmi identitás
Virtuális világok, valódi kérdések
Történeti emlékezet nálunk és más nemzeteknél
Az új Gyűrűfű
Lehet-e Nyugat Kelet-Európa?
Joghallgatók
„Vigyázó szemetek ezentúl Moszkvára vessétek”
A korporált szülőség értelmezése a hazai gyakorlatban
OLVASS FELESLEGESET!
Az orosz–ukrán határdiskurzus változásai és jelentősége 1991 óta
Az orvosi pályaválasztás átalakulása
Pécsett és Debrecenben tanuló külföldi orvostanhallgatók: egyetemválasztási és beilleszkedési kérdések
A terepmunka helye és szerepe az orvosi szociológia oktatásában
Egy rejtőzködő áramlat az orvosképzésben
Az orvosi hivatás és pályaszocializáció megjelenése az orvosi szociológia tankönyvekben
Az engeli biopszichoszociális modell
Egészségügyi információszerzés módjai szakrendelésen megjelent betegpopuláció körében
A mentálhigiéné fejlesztésének lehetőségei a telemedicina segítségével
Az egészségértés fogalma, mérése és hatása az emlőszűrésen való részvételre
HA MENNI KELL - Posztmodern halál-attitűd és az egészségügyi önrendelkezés lehetőségei az élet végén
Deficitek az orvos-beteg/páciens kapcsolatban
Gyönyörű királynők és harcos lovagok
Jó lány, rossz fiú: csalás a profi teniszben
A nők nem játsszák ki az ászaikat: a meghátrálás következményei
Jövő-kép-alkotás
Mit takar az alfa-generáció?
„Átmeneti” kategóriák erősödése az ifjúság vallásos önjellemzésekor
A magyar egyetemisták és főiskolások demokráciához fűződő viszonya
Közösségi megközelítések gyermekvédelmi gyakorlatban való érvényesítése – nemzetközi trendek
Családtervezés és munkaerőpiaci aspirációk lakásotthonban nevelkedő fiatalok körében
A fővárosi roma szegény családok jövedelemszerzési és gazdálkodási sajátosságai
Nők a tudományban
Tegnapi és mai „civil társadalom”
Kint és bent háromszor
Három ország egy határtérsége
Hármas határokról antropológiai megközelítésben
Szerkesztői előszó
Változás-vezetés
Az EU tagállamok innovációs és versenyképességi klaszteresedése 2013-ban
A gépjárműiparban dolgozók motivációinak, munkatapasztalatának és határidőtartási szokásainak összefüggései a termékfejlesztési projektekben
Soft Skills Workshops with External Trainers: Getting Them Right
Az üzleti kapcsolatok erkölcsi újjáépítése – Menedzsment szemlélet keresztény nézőpontból
A gyermekkel rendelkező és a nem gyermekes férfi dolgozók karrier elképzelései
Relativizált nemi micsodák

Oldalak