2016

Női szempontok...
A jól-lét fogalmának értelmezése az európai szakirodalomban (2009–2014)
Central European Innovative Practices Supporting Active Ageing
A társadalmi problémák szociológiai elmélete – a konstrukcionista nézőpont
Egy megközelítés, ezer leképeződés
Örök visszatérés?
Demokrácia: válság vagy nem válság?
Konfliktus és demokrácia
Neo-hobbesiánus demokrácia
Hibrid rezsimek és a szürke zóna
Mechanisms of power, victimization and autonomy in the health care system
A szegénység etnicizálódása a biharkeresztesi mikrotérségben?
A diszkurzív társadalomtudományi megismerés lehetőségeiről
Az interszekcionalitás elméleti megközelítései
A föld és társadalma - Alul és felül a történelem sodrásában
Book review: Women in Deep Poverty
A prekariátus mint munkaerőpiaci csoport
Területi integráció és fejlesztéspolitika
A radikalizmus szociális reprezentációja fiatalok körében
A radikalizmus inkubációja Magyarországon – Sopron és Ózd esete
„Útvesztő” - Az iskolából lemorzsolódó 15–19 évesek mindennapjai
Fiatal közmunkások egyik lehetséges jövőképe(?) – avagy a magyar JWT
Olvass feleslegeset!
Feketegazdaság a Szovjetunióban
Szerkesztői előszó
A gyermeknevelés késő modern kihívásai
A magyar fiatalok politikai részvételének változása
A hátrányos helyzetű gimnazisták továbbtanulási tervei Magyarországon
A kortársbántalmazás tágabb kontextusa: néhány iskolai és társadalmi változó szempontjából
A gyermekvédelem peremén
Egész(séges) életem
A gyermekbántalmazás statisztikája
Zárt intézeti neveltek családdal kapcsolatos nézetei
Gyermekvédelem a változás-elmélet tükrében
OLVASS FELESLEGESET!
A hadifogolytábor gazdasága
Munka és gettókultúra
„Sarjainak sorsát-hírét vállára felöltvén”