2015

A pedagógusi szerep dilemmái és összefüggései az életminőséggel
Nagycsaládban élő gyermekek iskolai teljesítménye és extrakurrikuláris tevékenységei
Hátralékosok a Berettyóújfalui járásban
Megszervezett bizonytalanság avagy a szervezett bűnözés mint a szocialista kori nyilvánosság tabuja
Szimbolikus helyek, cselekvések szerepe a székelyföldi Felcsík kistérségben
Digitális egyenlőtlenségek a 15–17 éves fiatalok körében
Kockázatok és mellékhatások az iskolai nevelésben
Szegénységben élő fiatalok családalapítását meghatározó tényezők
Kettős identitás – kettős kisebbség – roma etnikum
Bourdieu tőkeelmélete és a bolognai folyamat
Egyetemista fiatalok önkéntessége
A romániai magyar szociológia a második világháború után
Politainment: a szórakoztató média és a politika összefüggéseinek vizsgálata – nemzetközi szakirodalmi kitekintés
Idők hullámai narratívákban, az identitásformálás szcénáiban
A szegények adója
Egy mélytengeri hal szárazon
A MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) nemzetközi kutatási program második magyar nyelvű szakpolitikai tájékoztatója
Nemi különbségek a felsőoktatási hallgatók önkéntes munkájában
The Controversy Surrounding the Intercountry Adoption
Comparative Analyses on Youth Care in Hungary and Serbia
Könyvajánló
A magán és közösségi lét terei és helyszínei, a tulajdon szerepe a társadalom perifériáján élő fővárosi roma közösségekben
A fiatalkorú bűnözés értelmezése a klasszikus kriminológiai modellekben
Felsőoktatás – integráció és más folyamatok
Vigyázat! Emberek! - Szociális és gyermekvédelmi szakemberek szakmaképének vizsgálata
A társadalmi szerződés és a hatalom eredete
Jó szülő-e az állam?
Roma fiatalok munkaértékei
„…nem a kortárs családi lét múló aberrációja”
A jóléti rendszer átalakulásának hatása a helyi önkormányzatok szerepének változására
Egyszülős családok és túlzott eladósodás
Evidencia alapú gondolkodás az ifjúsági munkában: Transnational Cooperation Activity programok „On the spot” online survey néhány eredménye
Tomka Béla: Szociálpolitika Fejlődés, formák, összehasonlítások
Az új típusú droghasználat szerepe és megjelenése a társadalom perifériáján élő fővárosi roma közösségekben
Kisiskolások teljesítményszorongásának csökkentése
Community is more than just a physical space
Alternatives of how to prepare for the future labor market