METSZETEK Vol.4 (2015) No.2

Idők hullámai narratívákban, az identitásformálás szcénáiban

A. GERGELY ANDRÁS

Erdélyiség, transzilván örökség, kirajzások, Forrás(ok) körei, alkotó identitások… Puha felhőként ölelik körül az erdélyi irodalmat, a magyart persze, melynek árnyékai és sugárzó hője másként- másként hat nemzedékekre, hatalmakra, irodalmi sajtóra, közéletre. Autonómia, illeszkedés, öntörvényűség, adaptáció… – elvárásrendek, normák és célrendszerek a hogyanlétben, a megmaradás körül, az elvárások és dacolások miliőjében. De vajon leírható-e a létmeghatározás, korszakos identitás, hovátartozás-választás abban a dimenzióban is, melyben a szavak már nem belülről, a jelentések nem saját körön innen konstruálódnak, hanem kívülről, távolról, próbára tevően. Nem az örök ellenféltől, nem a Szörny és a Szépség viadalában, hanem a fennmaradás és kultúraőrzés intim közegéből. Önmegadás és vállalás, nehéz sors és maradandósággal vegyes akaródzás, csakazértis-másság és bárhováis-kötődés dilemmái között.

A szegények adója

BÁNFALVI GYŐZŐ

Az általános forgalmi adó a forgalmi adók egyik típusa. A modern társadalmakban az állami jövedelmek egyik legjelentősebb forrása, a gazdasági társaságok eredményük után megfizetett társasági adó, és a magánszemélyek jövedelemadója mellett. Az áfa esetében az adó alanyai a kereskedelmi tevékenységet és szolgáltatást végző gazdasági társaságok, de az adót minden esetben a végfogyasztó fizeti meg. Az áfakulcsok a költségvetési bevételek képzésén túl alkalmas és hatékony eszközei a piaci, fogyasztási és társadalompolitikai folyamatok szabályozásának. A kedvezményezett áfakulcsba tartozó termékek és szolgáltatások listája tükrözi egy kormány gazdaságpolitikáját. Általában ebben a szegmensben találhatók azok az áruk, tevékenységek, szolgáltatások, melyek fogyasztását a kormányzat támogatja, mindenki számára elérhetővé kívánja tenni (pl. alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, háztartási energiahordozók, könyvek stb.).

Egy mélytengeri hal szárazon

BARTHA ÁKOS

Sértő Kálmán (1910–1941) alighanem a legellentmondásosabb tagja a magyar népi mozgalomhoz valamilyen módon kötődő írópanteonnak. Életének három évtizede alatt baranyai szegénylegényből először a fővárosi bulvárlapok állandó munkatársává, ünnepelt budapesti „celebbé”1 avanzsált (Hatvany Lajos pártfogoltjaként), miközben a Szabadságban is publikálva, a Nemzeti Radikális Párt tagjaként Féja Géza és Bajcsy-Zsilinszky Endre köréhez tartozott, majd a harmincas évek végén „köpönyeget fordítva” a Nyilaskeresztes Párt házi költőjeként fejezte be kalandos földi pályafutását. Az egyedi életút ellenére – vagy éppen ezért – Sértő sohasem számított a jól kutatott népi írók, költők közé.

A MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) nemzetközi kutatási program második magyar nyelvű szakpolitikai tájékoztatója

BERÉNYI ZOLTÁN

A MYPLACE (www.fp7-myplace) 7,9 millió euró költségvetésű, az Európai Közösségek által támogatott projekt, mely 2011 júniusa és 2015 májusa közötti időszakban futott. A kutatás 14 európai országban a fiatalok civil, politikai és társadalmi részvételét vizsgálta. Ezen belül különösen azt kívánta feltárni, hogy e részvételt hogyan alakítják az európai totalitarianizmus és populizmus múltbeli, jelenbeli és jövőbeli árnyai.

Nemi különbségek a felsőoktatási hallgatók önkéntes munkájában

FÉNYES HAJNALKA

Kutatásunkban a felsőoktatási hallgatók önkéntességének nemi különbségeit vizsgáljuk két adatbázis eredményei alapján. Napjainkban a felsőoktatási hallgatók körében egyre népszerűbb az önkéntes munka, és a tradicionális önkéntesség mellett megjelent az életrajzba beírható, munkatapasztalat-szerző önkéntesség is (Handy et al. 2010). Az önkéntesség segíti a diákok szakmai fejlődését, tanulmányi előrehaladását, fejleszti az életben szükséges készségeket (pl. munkára szocializál, és főleg az új típusú önkénteseknek később könnyebb az elhelyezkedés), valamint fejleszti az állampolgári tudatosságot és felelősségvállalást is, és ennyiben felsőoktatási eredményességi mutatónak is tekinthető (Astin, Sax 1998, Hesser 1995, Eyler – Giles – Braxton 1997, Mabry 1998).

The Controversy Surrounding the Intercountry Adoption

FANNI MURÁNYI

The purpose of this article is to identify characteristics of the legal framework of intercountry adoption. This study is specifically concerned with the international and Hungarian legislation. In the first part, the international conventions and the Hungarian rules are presented. These show that a considerable progress has been made in the last century in law-making. A short statistical analysis illustrates the role of Hungary in intercountry adoption. The final section considers possible risks and abuses in the process: exploitation, family tracing, loss of cultural heritage, over-representation Roma children, debate over closed or open adoption and adoption agencies. On the basis of the results of this study, it can be concluded that the intercountry adoption gives rise to a great debate and serious cause for complaining about abuses which weaken the children’s rights. This dissertation hopes to offer a comprehensive view on the advantages and challenges of intercountry adoption.

Comparative Analyses on Youth Care in Hungary and Serbia

ANITA BURGUND – ANDREA RÁCZ

Last two decades there has been an increase in research area about youth leaving care. Until last decade of XX Century there has only been research on small scale samples describing needs and life of youth leaving care. After 1990 research which used different research technique and design start to appear in analyzes of the process of youth leaving care. This article provides a comparative overview of policies and practices regarding the transition from youth to independence and perceived differences in defining concepts, laws and outcomes of alternative care in Serbia and Hungary. In general, studies have shown that young people leaving alternative care face the risk of social exclusion and marginalization and a lack of political action directed at them as vulnerable group. Youth on care belong to unprivileged group because there is a high probability that they will become beneficiaries of the social protection system, become socially excluded but also dependent on social welfare services as adults.

Könyvajánló

PAPP KRISZTINA
A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten
Szerk.: Rácz Andrea, Rubeus Egyesület, Budapest, 2015

A Rubeus Egyesület 2015-ben egy komplex módszertanra épülő kutatást készíttetett, azzal a céllal, hogy megvizsgálja a gyermekjóléti szolgálatok feladatellátását, értékelje a szolgáltatások megvalósulásának módját, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásokban jelenleg alkalmazott módszerek hatékonyságát. A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten című tanulmánykötet (Budapest: Rubeus Egyesület, 2015, szerk. Rácz Andrea) több vizsgálati eszközzel, rendkívül tárgyszerűen, hitelesen tárja fel a gyermekjóléti szolgálatok 2015-ben látható feladatellátási lehetőségeit, problémáit, a gyakorlatban kialakult rendszerszintű megoldásokat. A mű szerzői tanulmányaiban leírt megállapításai rendkívül objektíven, a rendszer higgadt vizsgálatával vonnak le következtetéseket, és rajzolják meg a szolgáltatás további fejlesztésének irányait. A tanulmánykötet a KSH 2013-as adatainak áttekintését követően a kutatás kvantitatív és kvalitatív szakaszában kapott eredményeket összegzi. Ezt követően bemutatják a gyermekjóléti szolgáltatás SWOT-analízisét, majd policy jellegű ajánlásokat ismertetnek.