2014

Fejlesztéspolitika – Vidékfejlesztés
Projekten innen, (vidék)fejlesztéspolitikán túl
Az adósság-paradoxon és az ekvivalens helyettesítésre épülő fogyasztói preferencia-sorrend és hierarchia
A kapunyitási pánik jelenségének vizsgálata a debreceni egyetemisták körében
Gondolatok a szélsőjobboldali ellenségkonstrukció diskurzív technikáiról
Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen
Az internetfüggőség kialakulása és prevalenciája
Social transformation and changes in daily life in Hungary, during the period of the change of system
Intézményi kommunikáció a középiskolában – diákokkal?
Interszekcionalitás, mint esélyegyenlőségi koncepció, avagy genderkutatás más szemszögből
A korporált szülői szerepvállalás
Van-e út a munkába? A rokkantellátásban résztvevő emberek munkaerő-piaci esélyeinek vizsgálata, különös tekintettel a személyes jellemzőikre
A szocializmus 19. századi morfológiai megközelítése
Inside borders
Egyetemek vonzó és kibocsátó hatása a DPR alapján
The sociological context of poverty
A családi albumoktól a Facebook-os önreprezentációkig
A kontinuitás szimbolikus konstrukciói Mária Terézia koronázási ünnepségén
Primadonna-paradigma
A délszláv háború emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben
Konok kisebbségi olvasat
Előhang a rovat tanulmányaihoz
Czibere Ibolya: Nők mélyszegénységben
Lelátók népe
Értelmezési terek, történeti metszetek
Titkaink nyilvánossága – nyilvánosságunk titkai
A jövő értelmiségének munkaerő-piaci helyzete – Derecske járás területén élő diplomás fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei
„Seb- és munkahelyek” – Rövid tanulmány a női stigmák dinamikájáról a munka világában
Szerveződtek-e a „Rima ózdi rabszolgái”?
Projekt dilemmák 2.0
Szegénységi mutatószámok – magyar és nemzetközi példák
A rendszerváltás hatásai a magyar társadalom térbeliségére
A „magyar vircsaft” – A Kádár-kori idegenforgalom sajátosságai
Kuláksorsok Kenderesen
Adalékok egy debreceni család történetének kutatásához
Az iskolázottság szerepe a munkatermelékenységben egy ágazati megközelítésben
A 90 évnél idősebb debreceni lakosok kognitív státusának és egészségi állapotának szociológiai vizsgálata
Az agrárszegénységben élő nők Magyarországon a XIX. század második felében
Gender Differences in Work Attitudes and Work Experience in a Student Sample
Experiences of service and care planning in the child protection system
Derecske kulturális értékeinek szerepe a helyi közösség életében
Külföldi önkéntesek egy kolozsvári civil szervezetnél
Egy Székelyföldön szerveződő kiscsoport sajátos munkamigrációja Németországba
A birtokrekonstrukciós módszer lehetőségei a magyar mezőgazdaság birtok- és földhasználat szerkezetének a kutatásában
Autonomy and Marginality
Social Action and the Power of the Irrational
A Princip-kultusz és ami utána következik
A későmodernitás francia koncepciói a hazai ifjúság-, oktatás-, családszociológiai kutatások tükrében
Képviselet és arányosság
Az arányosságról a 2014-es parlamenti választás után

Oldalak