Metszetek - Társadalomtudományi folyóirat

2014/3. szám

Egy Székelyföldön szerveződő kiscsoport sajátos munkamigrációja Németországba

BLÁGA ÁGNES

A székelyföldi migráció időbeli alakulásának aktuális kérdésköre a Massey és társai által is elemzett hálózati migrációra terelik a figyelmet, amelyben nagymértékben felértékelődik az idényjellegű szervezett munka, valamint a kapcsolati tőke szerepe. Az általam elemzett hálózat egy újabb migrációs trend kibontakozására hívja fel a figyelmet, amelyben módosulnak az eddigi székelyföldi kutatásokban beazonosított “transznacionális” migráció domináns jegyei, és ez a sokkal ellenőrzöttebb formájú, idényjellegű vendégmunkás csoportok elterjedésének következtében figyelhető meg.

Jelen elemzés elsősorban a megváltozott tartalmú „klasszikus” migráció szemügyre vétele, amely radikálisan különbözik a ’90-es évek migrációs típusától. A különbségek elsősorban a munka meghatározott időtartamában, a hálózatok által biztosított rendszerességben, a biztos jövedelemben, az otthoniakkal alacsony intenzitású kapcsolattartásban, valamint a klasszikus elszigetelt vendégmunkás értelmében ragadhatóak meg.

Az elemzés tárgyát képező kiscsoportot alkalmam volt németországi munkakörnyezetben vizsgálni, ugyanis 2011-ben rokoni kapcsolatokon keresztül jómagam is belekerültem a hálózatba. Ennek következtében két hónapot Németországban dolgoztam, ahol megtapasztalhattam azokat a szituációkat, amelyekről interjúalanyaim meséltek. 

Külföldi önkéntesek egy kolozsvári civil szervezetnél

SILLÓ ÁGOTA

Magyarországhoz hasonlóan, Romániában is egyre nagyobb teret hódít az önkéntesség a fiatalok körében. Ez nem csak a helyi fiatalokra jellemző, hanem a külföldiekre is. Jelen tanulmányban azt vizsgálom, ha fiatalok vállalnak önkéntes munkát külföldön.

Romániára inkább az a jellemző, hogy a társadalom- és gazdaságkutatók azt a migrációs jelenséget vizsgálják, amikor az ország lakói egy bizonyos időintervallumra külföldön vállalnak munkát. Kevés hangsúlyt kapnak azok a kutatások, amelyek az országban tartózkodó külföldi állampolgárságú egyének helyzetét vizsgálják.

Kutatásom célcsoportja az European Voluntary Service (magyarul Európai Önkéntes Szolgálat, a továbbiakban EVS) program keretében önkéntes munkát végzők, akik besorolhatóak mind az önkéntesség, mind a munkamigráció, mind a bevándorlás kategóriákba.

Derecske kulturális értékeinek szerepe a helyi közösség életében

BENE VIKTÓRIA

A fentebb idézett vers Tanka János egykori derecskei költőtől származik. Ezek a sorok költői eszközökkel a szűkebb környezet, a szülőföld jelentőségét mutatják meg, amely a tanulmány tárgyát képező kulturális örökség és a helyi közösség esetében is alapvető jelentőségű. 

Jelen tanulmányban egy rövid elméleti bevezető után Derecske település kulturális értékeit, a közösségi élet és a kultúra kapcsolatát mutatom be. Célom a helyi közösség és kultúra szervezőivel készített interjúk elemzése alapján olyan kategóriák felállítása, amelyek bemutatják, hogy a helyiek identitásában, közösségépítésben és hagyományaikban milyen tényezők töltenek be fontos szerepet.

Oldalak