2013

Munkajog és biztosítás a patriarchális viszonyoktól az államosítás kezdetéig
„Gezeget garba, lábagat a bad alá!”
Újra a cigánykérdésről – Diskurzusok elemzése és a valóság
Egy "integrált" kötet a társadalmi integrációról
Küzdelem a gyermekszegénység ellen. Családi napközik Debrecenben
Az előítéletesség értelmezése a debreceni egyetemisták körében
Ifjúsági civil szervezetek itthon és a határon túl
A felsőoktatás és a munka közötti átmenet
A munkanélküliség lélektani háttere – az újrakezdés esélye vagy a megrekedés veszélye?
A munkaadói (és munkavállalói) magatartás sajátosságai napjainkban egy határ menti rurális térségben
Alacsonyan iskolázott fiatalok a munkaerőpiacon a Derecskei járásban
A Derecskei járás fiataljainak helyzete a foglalkoztatás és munkalehetőségek tükrében
Társadalmi-gazdasági folyamatok a Derecskei járás területén
Egyetemi hallgatók munkaérték preferenciái
A többség képernyőjén keresztül ... A romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági vélemények
Women in urban poverty in Hungary. Maids and working women in the labour market before 1945
Veszély a munkaerőpiacon – néhány gondolat a foglalkozási szegregációról
Képzés és foglalkoztatás. Információ- és tudásáramlás a képzőintézmények és a foglalkoztatók között
Kiút a gazdaságilag fejletlen és depressziós térségek válságából egy befogadó, lokális, zöldgazdaság építésével
Két francia ifjúságszociológiai könyvről
Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai
Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során
A 19. századi brit liberalizmus morfológiai megközelítése
Effects of Poverty and Wealth on Identity
Women in poverty during the socialist era in Hungary
Munkáslét a Magyar-Gördülőcsapágy-gyárban a klasszikus szocialista rendszerben
A katonatisztet és hozzátartozóit megillető kedvezmények a 20. század első felében
A belső vámhatár működésének jogszabályi háttere és gyakorlata a paraszti termelés és kereskedelem szemszögéből. Moson vármegye a 19. század első felében
„Ne szólj szám…” A politikai részvétel és a politikai aktivitás néhány sajátossága az ezredforduló Magyarországán
A kádárizmus búvópatakként való visszatérése a kádárizmus csődje után a munkaügyi kapcsolatok és a szakszervezeti érdekvédelem területén (1989-2013)
A múlt jelene – a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körében
Demokratizálódási hullámok és politikai programok. Az 1989 utáni magyar és az 1945 utáni német átmenet összehasonlító perspektívában
Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után
Folyamatosságok a változásban: kontinuitások a rendszerváltás utáni politikai szocializáció mintáiban
A nosztalgia esete a Kádár-korszakkal
Változások vonzásában
Így választott Budapest
Egy „ígéretes” kutatás felé
A termékenység változása Gelénesen a XX. században
Megélhetési bűnelkövetések – a szegénység és a bűnelkövetés kapcsolata
Lakni valahol, lakni valamiben…
Piac, kereskedelem, kapitalizálódás és Piactér Debrecenben a 19. században II.
Olvasni jó? Egyetemi hallgatók viszonya az olvasáshoz
Fiatalok foglalkoztatása
A pártállam és a könnyűzene