2012

Beköszöntő
Posztdemokrácia?
Elitértékek és elittudat
A felsőoktatásban tanuló férfiak hátránya a társadalmi (iskolai) mobilitásban, a kétciklusú képzés bevezetése után
Nemzeti radikálisok tekintélyelvűsége: szociális dominancia orientáció és ellentörténelem
Az egyenlőségről
A munkáslét és emlékezete Ózdon
Játék vagy függőség? A játékszenvedély veszélyeztette ifjúság
Az integrációs folyamat megvalósulása egy szabolcsi településen
A növekvő életszínvonal kompromisszumai a Kádár-kori Budapesten
Munkáskönyv
Hatalom és paraszti társadalom
Falusi munkáskolóniák Észak-Magyarországon
Az iskolai szociális munka rendszerintegrációs kérdései
A popperi módszertan megjelenése a politikában
A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett
Az agrárpiac rehabilitálása Magyarországon 1956 után
Hajnali Suttogó. Piac a két világháború közötti Kecskeméten
Piac és piactér Debrecenben a 19. században I.
Csempészet a magyar-csehszlovák határon az 1950-es évek elején
„Kisdedet álmodik a vasöntő az ércformákba” A Kádár-korszak gyári munkásai közötti együttműködés a fusizás révén
Gyermekvédelmi háttérrel a felsőoktatásba: a YIPPEE nemzetközi kutatás egyesült királyságbeli és magyar tapasztalatai
Az egyenlőtlenség apológiája
Fenntartható fejlődés és szabadság
Munkajog és biztosítás a patriarchális viszonyoktól az államosítás kezdetéig
„Gezeget garba, lábagat a bad alá!”
Újra a cigánykérdésről – Diskurzusok elemzése és a valóság
Egy "integrált" kötet a társadalmi integrációról
Küzdelem a gyermekszegénység ellen. Családi napközik Debrecenben
Az előítéletesség értelmezése a debreceni egyetemisták körében
Ifjúsági civil szervezetek itthon és a határon túl
A felsőoktatás és a munka közötti átmenet
A munkanélküliség lélektani háttere – az újrakezdés esélye vagy a megrekedés veszélye?
A munkaadói (és munkavállalói) magatartás sajátosságai napjainkban egy határ menti rurális térségben
Alacsonyan iskolázott fiatalok a munkaerőpiacon a Derecskei járásban
A Derecskei járás fiataljainak helyzete a foglalkoztatás és munkalehetőségek tükrében
Társadalmi-gazdasági folyamatok a Derecskei járás területén
Egyetemi hallgatók munkaérték preferenciái
A többség képernyőjén keresztül ... A romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági vélemények
Women in urban poverty in Hungary. Maids and working women in the labour market before 1945
Veszély a munkaerőpiacon – néhány gondolat a foglalkozási szegregációról
Képzés és foglalkoztatás. Információ- és tudásáramlás a képzőintézmények és a foglalkoztatók között
Kiút a gazdaságilag fejletlen és depressziós térségek válságából egy befogadó, lokális, zöldgazdaság építésével