Tartalomjegyzék

Vol.6 (2017) No.4

 

TEMATIKUS TANULMÁNYOK - MENEDZSMENT: VEZETŐK, VEZETÉS ÉS MUNKAVÁLLALÓK

Szerkesztői előszó (Mohácsi Márta)
UJHELYI MÁRIA – FILEP ROLAND: Változás-vezetés
BALDA GÁBOR: Az EU tagállamok innovációs és versenyképességi klaszteresedése 2013-ban
SZENDI NIKOLETTA: A gépjárműiparban dolgozók motivációinak, munkatapasztalatának és határidőtartási szokásainak összefüggései a termékfejlesztési projektekben
TROY B. WIWCZAROSKI – BORKA RICHTER: Soft Skills Workshops with External Trainers: Getting Them Right
TÓTH ESZTER – DR. CSAPÓNÉ DR. RISKÓ TÜNDE: Az üzleti kapcsolatok erkölcsi újjáépítése – Menedzsment szemlélet keresztény nézőpontból
DR. JUHÁSZ TÍMEA – KÁLMÁN BOTOND – DR. TÓTH ARNOLD: A gyermekkel rendelkező és a nem gyermekes férfi dolgozók karrier elképzelései

KÖZELKÉP

HORVÁTH JÚLIA BORBÁLA: Relativizált nemi micsodák
HIRES-LÁSZLÓ KORNÉLIA: Etnikai kategóriák és a migráció összefüggései Beregszászon

DOKTORI MŰHELYEKBŐL

GYÖRFI KINGA: Az ismerőstől az igaz barátig: barátságkép egyetemisták körében
KÓSA RITA DIÁNA: „Nekem állandóan fegyelmeznem kell” – a pedagógusi karakterek egy lehetséges hipotetikus modellje
SIPEKI IRÉN: Esélyegyenlőség és integrációs lehetőségek a pályaorientációban. Iskolai kompetenciák és a munkaerőpiaci integráció összefüggései.
TAKÁCS IZOLDA: Female quotas for women in academia, or natural but slow change that might take decades? Between Scylla and Charybdis
TÓTH-BATIZÁN EMESE EMŐKE: Turizmusra vállalkozva. „Székelyföld, a Kelet Nyugatja, a Nyugat Keletje”

OLVASS FELESLEGESET!

Sík Endre állandó rovata
FUCSKÓ MÓNIKA: Kövér férfiak a munkaerőpiacon
SÁNTA TAMÁS: Implicit munkateljesítmény sztereotípiák Svédországban az etnikummal és a túlsúllyal kapcsolatban