Tartalomjegyzék

Vol.6 (2017) No.2

 

ORVOSI PROFESSZIONALIZÁCIÓ

GYŐRFFY ZSUZSA, SUSÁNSZKY ANNA, SZÁNTÓ ZSUZSA, SUSÁNSZKY ÉVA: Az orvosi pályaválasztás átalakulása
FAUBL NÓRA, M. CSÁSZÁR ZSUZSANNA, WUSCHING Á. TAMÁS, FÜZESI ZSUZSANNA: Pécsett és Debrecenben tanuló külföldi orvostanhallgatók: egyetemválasztási és beilleszkedési kérdések
SUSÁNSZKY ANNA, SUSÁNSZKY ÉVA, GYŐRFFY ZSUZSA, SZÁNTÓ ZSUZSA: A terepmunka helye és szerepe az orvosi szociológia oktatásában
BÁNFALVI ATTILA: Egy rejtőzködő áramlat az orvosképzésben
SUSÁNSZKY ÉVA, SZÁNTÓ ZSUZSA: Az orvosi hivatás és pályaszocializáció megjelenése az orvosi szociológia tankönyvekben
KŐMÜVES SÁNDOR: Az engeli biopszichoszociális modell. Tudományelméleti alappozícióból levezetett orvosi szereptartalom

 

INFORMÁCIÓSZERZÉSI MÓDOK EGÉSZSÉGRŐL-BETEGSÉGRŐL-ELLÁTÁSRÓL

MOLNÁR REGINA, SÁGI ZOLTÁN, FEJES ZSUZSANNA, TÖRŐCSIK KÁLMÁN, KÖVES BÉLA, PAULIK EDIT: Egészségügyi információszerzés módjai szakrendelésen megjelent betegpopuláció körében
TÓTH ANIKÓ PANNA: A mentálhigiéné fejlesztésének lehetőségei  a telemedicina segítségével
DÖBRÖSSY BENCE: Az egészségértés fogalma, mérése és hatása az emlőszűrésen való részvételre

 

ORVOS-BETEG KAPCSOLAT

BUSA CSILLA, CSIKÓS ÁGNES, FÜZESI ZSUZSANNA: Ha menni kell. Posztmodern halál-attitűd és az egészségügyi önrendelkezés lehetőségei az élet végén
RÓZSA ERZSÉBET: Deficitek az orvos-beteg/páciens kapcsolatban – esélyek és lehetőségek bioetikai és egészségszociológiai vizsgálatok metszéspontjain

 

OLVASS FELESLEGESET!

Sík Endre állandó rovata
BÉRES ZSUZSA: Gyönyörű királynők és harcos lovagok
LADANCSIK TIBOR: Jó lány, rossz fiú: csalás a profi teniszben
PACZÁRI VIKTÓRIA: A nők nem játsszák ki az ászaikat: a meghátrálás következményei