Szatmári Anita

szociológia BA szakos hallgató, Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék