IMPRESSZUM

A METSZETEK a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata.

Lektorált folyóirat. Minden publikálásra beküldött kéziratot két felkért opponens lektorál (double-blind peer-reviewed).

A METSZETEK csak eredeti, korábban meg nem jelentetett írásműveket közöl.

A folyóiratban megjelenő minden tanulmány DOI (Digital Object Identifier) azonosító számot kap.

A METSZETEK a CEEOL (Central and Eastern European Online Library) nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóirat.

pen access folyóirat.

A METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat küldetése a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. A cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.

 

FŐSZERKESZTŐ:
Dr. Czibere Ibolya

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Dr. Balogh László Levente
Dr. Csoba Judit
Dr. Fényes Hajnalka
Dr. Mohácsi Márta
Dr. Rácz Andrea
Sipos Flórián

A TANÁCSADÓ TESTÜLET TAGJAI:
Dr. Janky Béla – MTA TK Szociológiai Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem 
Dr. Kerülő Judit – Nyíregyházi Egyetem, Társadalom- és Kultúratudományi Intézet 
Dr. Nisztor Laura – Sapientia Egyetem, Csíkszereda, Románia 
Dr. Vincenzo Piccione – Università degli Studi Roma Tre 
Prof. Dr. Sik Endre – Debreceni Egyetem, ELTE, TÁRKI 
Prof. Dr. Szabó Márton – professzor emeritus, Miskolci Egyetem 
Prof. Dr. Szántó Zoltán – Budapesti Corvinus Egyetem
Dr. Timár Judit – MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék 
Dr. María-Jesús Úriz – Universidad Pública de Navarra, Pamplona

OLVASÓSZERKESZTŐ:
Dr. Szekeres Melinda

TECHNIKAI MUNKATÁRSAK:
Bihari Ildikó (szerkesztés, koordinálás)
Fábián Márton (webdesign)
Juhászné Marosi Edit (technikai szerkesztés)

FELELŐS KIADÓ:
a  DE BTK PSZI igazgatója

KIADÓ:
Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

SZÉKHELYE: 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

ELSŐ KIADÁS: 
2012. január

MEGJELENIK:
évente négyszer

ISSN: 
2063-6415

WEBCÍM:
metszetek.unideb.hu

E-MAIL: 
metszetek@arts.unideb.hu