A folyóiratról

A folyóirat célja
Lektorált open access folyóiratunk olyan fórumot kíván biztosítani kutatók, oktatók, elméleti és gyakorlati szakemberek számára, amelynek felületén a társadalomtudományok képviselőinek tanulmányai, kutatási eredményei a szociológiától, a szociálpolitikán, a politikatudományon, a közgazdaságtudományon át a néprajzig, a történelemig és az antropológiáig együtt és egymás mellett jelenhetnek meg, mintegy reflektálva is egymás teljesítményeire. Napjainkban a társadalomtudományok képviselői körében egyre erősebb igényként fogalmazódik meg, hogy a rokon- és társtudományok művelői ismerjék egymás eredményeit, a szűk szakmai határokon kívüli tudományos világ legújabb kutatási irányait, érdeklődéseit és teljesítményeit. Folyóiratunk ehhez kíván hazai és nemzetközi szakemberek számára szakmai-tudományos teret biztosítani.
A folyóirat negyedévente jelenik meg.

Lektorálás
Lektorált folyóirat. Minden publikálásra beküldött kéziratot két felkért opponens lektorál (double-blind peer-reviewed).

Hozzáférés
A Metszetek folyóiratban megjelent tanulmányokat a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívuma (DEA) archiválja.

A Metszetek Társadalomtudományi folyóirat a DOAJ (Directory of Open Access Journals) által indexelt folyóirat.

A METSZETEK Társadalomtudományi folyóirat küldetése a tudományos publikációk széleskörű terjesztése. A folyóirat Open Access, a cikkek nyílt közzétételével célunk a publikált kutatási eredmények díjmentes rendelkezésre bocsátása, valamint a tudományos információk láthatóvá és elérhetővé tételének elősegítése.

A METSZETEK csak eredeti, korábban meg nem jelentetett írásműveket közöl.

CreativeCommons Licenc

Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

A szerzők fenntartják a szerzői jogukat.

Költségek
A cikkek benyújtása és megjelentetése díjmentes.

Szerzői archiválási politika
A Sherpa/Romeo rendszerben:
Kék - Archiválható postprint (végleges, lektorált kézirat) vagy kiadói változat/PDF

Egyéb
A folyóiratban megjelenő minden tanulmány DOI (Digital Object Identifier) azonosító számot kap.

A METSZETEK a CEEOL (Central and Eastern European Online Library) nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóirat.

A METSZETEK folyóiratban megjelenő tanulmányokat a MATARKA Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisában archiváljuk.