PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁSOK

FELHÍVÁS
2020/2. szám tematikus blokk
Társadalompolitikai alrendszerek működési mechanizmusai és a társadalmi mobilitási esélyek

A szegénység és társadalmi kirekesztődés újratermelődésének megszakításában és a következmények mérséklésében kiemelten fontos feladata van a különböző szakágazati intézményrendszereknek. A tematikus blokkba olyan tanulmányokat várunk, amelyek a társadalompolitikai alrendszerek vonatkozásában vizsgálják, hogy a különböző rendszerek, mint oktatási rendszer, egészségügy, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer milyen jellegzetes működési és kirekesztő mechanizmusokkal bírnak, a vizsgált ellátórendszerek területi egyenlőtlenségeinek milyen következményei azonosíthatók, ezek hogyan reflektálnak a különböző szükségletekkel bíró kliensek problémáira, és a gyakorlatban dolgozó szakemberek milyen eszközkészlettel dolgoznak, általában mi jellemző a szakmai szemléletükre. A téma középpontjában a társadalompolitika részrendszereinek működése, ezek életminőség-javítására és a mobilitási esélyek növelésére gyakorolt hatásának vizsgálata áll. Az oktatás, egészségügy, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer diszfunkcionális működési mechanizmusainak feltárása által kijelölhetők azok a fejlesztési irányok, amelyek egyfelől rendszerszinten hozzájárulnak a professzionális működéshez, másfelől pedig a kliensek magas szintű szükségletkezeléséhez, ezáltal a szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentéséhez, a mobilitási esélyek növeléséhez.

Teljes cikk letöltése / Download (PDF)