Munkáskönyv

Valuch Tibor

Kuczi Tibor: Munkásprés – a munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig
L’Harmattan-Jelenkutató Alapítvány, Budapest, 2011 (309 oldal)

Kuczi Tibor könyve egy első pillantásra egészen „banálisnak” tűnő, hétköznapi témát dolgoz fel, nevezetesen a munka kérdéseit járja körbe. 

Egészen pontosan azt, miként változott a munka kikényszerítésének rendje az ipari forradalomtól egészen napjainkig. Ebből önkéntelenül adódik a kérdés: valóban kényszer-e a munka? Ha igen, mennyiben és miért? Lehet-e csak kényszerként értelmezni a munkát? A szerző árnyalt és sokrétű választ ad ezekre a kérdésekre, rámutatva arra, hogy a munka részben szükséglet, az emberi létezés egyik alapeleme, részben belső kényszer, a megélhetés és a létfenntartás eszköze, részben pedig külső kényszer társadalmi és gazdasági értelemben. Nyilvánvaló az is, hogy a munka sokféle sokféleképpen élhető meg, ez alapvetően az emberi természettől, az egyes embertől, a szűkebb-tágabb társadalmi környezettől egyaránt függ. Természetesen voltak és vannak olyan helyzetek, amikor a munka csak kényszer és olyanok is, amikor a munka örömként is megélhető, mint egyfajta kreatív, alkotó tevékenység. Mindez nyilvánvalóan függ a munkavállaló és a munkaadó viszonyától is. A szerző ennek kapcsán rámutat arra is, hogy ezt leegyszerűsítés pusztán osztályharcként vagy a különböző társadalmi helyzetben lévők állandó konfliktusaként értelmezni a munkát. Hiszen a modern munkásság kialakulása során ez is jelentős átalakuláson ment keresztül. Változott a munkaadók gondolkodása, akik a munkaerőt sokáig csak „csereszabatos” eszköznek tekintették. A szemléletváltást többek között a képzett munkaerő megtartását is szolgáló szociális juttatások fokozatos kiterjesztése is jelezte. A munkások oldaláról pedig a foglalkozás erősödő átörökítése, a gyári kötődés identitáselemmé válása is azt mutatja, hogy a tulajdonos és az alkalmazott viszonyában a lokális, munkahelyi identitásnak valamint a patriarchalitásnak korántsem elhanyagolható szerepe volt.