Hatalom és paraszti társadalom

Valuch Tibor

Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában - A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965. Budapest, 2012. Korall Társadalomtörténeti Monográfiák 3. 574 o.

Ö. Kovács József eddigi pályafutása során sokrétű kutatómunkát folytatott. Munkái négy szakterület vonatkozásban – a vidéki magyar zsidóság 18-19. századi társadalomtörténete, a társadalomtörténet módszertana és elmélete, a német társadalomtörténet historiográfiája, a magyar vidék legújabb-kori társadalomtörténete – igen fontosak.

Jelen munkája, nagyszabású kísérlet a vidéki Magyarország klasszikus szocialista korszakbeli történetének, a hatalom és társadalom viszonyának, a magyarországi szovjetizálás folyamatának, mechanizmusainak újragondolására, kétségtelenül egyfajta új szintézis. A történelmi jelenségeket mennyiségi kérdésnek is tekintő szerző több éves kutatómunkával elkészített monográfiája igen széles forrásbázison alapul, az országos és megyei levéltárakban végzett forrásfeltárás során gyakorlatilag minden olyan - fontos - dokumentumot, dokumentum-típust igyekezett összegyűjteni, ami valamilyen értelemben releváns forrása lehet annak az összetett átalakulási folyamatnak, ami 1945 és 1961 között a magyar falvakban, a történeti parasztságban lezajlott.

Az a kétségtelenül ambiciózus célkitűzés, hogy erre az óriási információhalmazra alapozva gondolja végig/újra az a történeti parasztság felszámolásának történetét és ennek összefüggéseit, társadalmi következményeit mondhatni szervesen következik a szerző kutatói habitusából, hiszen az értekezés szerzője évtizedek óta a magyar történetírás, ezen belül is elsősorban a magyar társadalomtörténet felkészült, szakavatott és elismert kutatója.

A vállalkozás rendkívül ambiciózus és mindenképpen tiszteletre méltó. Még akkor is, ha a szerző szintézis-teremtő szándékai néha nem érvényesülnek elég markánsan vagy másként fogalmazva a tökéletességre, már-már túlzó teljességre törekvő mennyiségi szemlélet itt-ott nehezíti az elemzést, a folyamatok értelmezését és megértését. Ö. Kovács József a kollektivizálást elemezve lényegében a szovjetizálás hazai folyamatát is igyekszik minél részletesebben bemutatni. Ezzel a hagyományos agrártörténeti szemléletmód meghaladására törekszik, rámutatva, arra, hogy a radikális beavatkozás (csak úgy, mint az iparosítás) átszabta a magyar gazdaságot és a társadalmat, vagyis nemcsak a parasztságot érintette.