Az egyenlőségről

(Történeti megközelítésben)

Nagy Levente

A politikai fogalmak többjelentésűek (poliszemikusak), ezért lényeges kérdésként merül fel, hogy vajon egy „alapjelentésből” fejlődnek-e ki a további jelentések tér és idő függvényében, nyomon követhető ok-okozati összefüggések következtében, vagy csupán egyazon időben beszélhetünk a fogalmak jelentéspluralizmusáról. Ilyen megközelítésben a fogalmak evolutív, illetve statikus jelleggel bírnak.

Más szavakkal, a fogalmak elemzése kapcsán adott helyzetekről, azaz mozgásmentes pillanatképekről, valamint egymásra következtetésekről, azaz mozgásfolyamatokról beszélhetünk. Az előbbi a szinkronitás, az utóbbi a diakronitás problematikájához tartozik1. E tanulmány célja, érzékeltetni, hogy az egyenlőség fogalma, más politikai fogalmakhoz hasonlóan a diakronitásba átváltott szinkronitások sorozataként is vizsgálható. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az elemzés során a történelmi - társadalmi - gazdasági körülmények (kontextus) figyelembe vétele éppoly fontos, mint azoknak a korfüggő tényezőknek a vizsgálata, amelyek a jelentős mértékben meghatározzák a fogalom belső szerkezetét, morfológiai változásait.
Melyek ezek a tényezők? Az egyenlőség „részesedésről” szól, arról, hogy a közösség bármely tagja milyen mértékben részesül bizonyos „dolgokból” a közösség más tagjaihoz képest. Alapvető kérdésként merül fel, egyfelől, hogy milyen természetűek ezek a „dolgok”, másfelől, hogy mi az alapja a részesülés mikéntjének. Vajon, emberi mivoltukra hivatkozva „kijár” az embereknek e részesedés, vagy esetleg más tényezők határozzák meg, hogy mikor és milyen mértékben indokolt részesülniük bizonyos „dolgokból”. Ilyen értelemben, az egyenlőség vizsgálata során elsődleges jelentőségű az alapvető szempontok (születés-öröklés, emberi mivolt, érdem) és a „kiosztandó” dolgok természetének (nem szűkös „dolgok”, szűkös „javak”) rövid bemutatása, illetve a szűkös javak kapcsán a szükségletek (alapvető, illetve luxus szükségletek) megkülönböztetése2. Ezt megelőzően azonban, az érték fogalmának tisztására kerül sor, mivel az egyenlőség, a szabadsághoz és az igazságossághoz hasonlóan, egyfajta politikai értékkategória.