Szöllősi Gábor

SZÖLLŐSI GÁBOR

szociálpolitikus, PTE BTK Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

A társadalmi problémák szociológiai elmélete – a konstrukcionista nézőpont

SZÖLLŐSI GÁBOR

A habilitáció alapját képező mű

Szöllősi Gábor (2012): A társadalmi problémák (konstrukcionista) elméletének alapjai.
Z-Press Kiadó, Miskolc

A mű a társadalmi problémáknak a szociális konstrukcionizmus elméleti irányzatán alapuló, általános jellegű elméletét foglalja össze és fejleszti tovább. A továbbfejlesztés két területet érint, mégpedig a társadalmi problémák normatív jellegének, valamint a társadalmi problémák nagy narratíváinak megfogalmazását.